Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

30 nov 2023 klocka 12.00 - 12.30

Informationsmöte för djurhälsopersonal

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Varje månad hålls ett digitalt informationsmöte för länets djurhälsopersonal.
I november månad handlar det om tre nya föreskrifter från Jordbruksverket.

  • SJVFS 2023:19 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhälsopersonal Träder i kraft den 1 november 2023, då SJVFS 2019:25 samt LSFS 1986:4 upphör att gälla
  • SJVFS 2023:20 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer Träder i kraft den 1 november 2023.
  • SJVFS 2023:21 Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om veterinärs ordination av läkemedel, djurhållares registrering av uppgifter samt operativa ingrepp som djurhållare får utföra Träder i kraft den 1 november 2023, då SJVFS 2019:32 upphör att gälla.

Mötet hålls digitalt via Skype.

Var:
Digitalt via Skype (länk mejlas ut till anmälda dagen innan mötet)
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
28 nov 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Det är också till den adressen som Skype-länken för deltagande skickas.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 28 november klockan 23.30.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss