28 okt 2023 klocka 09.45 - 15.30

Jordhälsa – kurs på Bonnagård

En telefon som visar appen från jordbruksverket "Hur mår din jord?".

Hur mår din jord? En god jordhälsa är A och O för friska starka grödor och bra skördar. Den är också viktig för grödans förmåga att klara torka och blöta.

På kursen varvas teori med praktik. Du lär dig att läsa av hur din jord mår och hur du får den att må bättre.

Du kommer att få göra spadtester på olika fält och använda jordbruksverkets app ”Hur mår min jord”.

Du lär dig om brixmätning och att göra infiltrationstest.

09.45 Samling och kaffe

10.00 Inledning och föreläsning om jordhälsa och biologisk mångfald i odlingslandskapet.

10.45 Vi går ut i fält där Lennart berättar om historiken och förvaltningen på två olika fält. Vi gör gemensamt spadtest på fält 1 med hjälp av Jordbruksverkets app Hur mår min jord där vi tittar på skikt, aggregat, klöverknölar, färg, lukt, makroliv, nedbrytning av växtmaterial, rötter. Vi gör också infiltrationstest, brixmätning, räknar maskar samt studerar markpackning.

12.30 Gemensam lunch till självkostnadspris

13.30 Deltagarna delas in i mindre grupper och går till fält 2. Alla grupper får formulär för att göra anteckningar och under vägledning får görs egna observationer och mätningar innan lunch.

14.30 Lennart berättar mer om hur han jobbar, vilka insådder han använt, och visar maskiner etc. Vi diskuterar åtgärder man kan göra för att öka jordhälsan och hur man kan använda de observationer vi gjort idag som beslutsunderlag för sin egen management.

15.30 Avslut

Vi kommer använda oss av Jordbruksverkets app "Hur mår min jord" under dagen så ladda gärna ner appen till din telefon innan gårdsbesöket.

Kursen hålls på Bonnagård hos Lennart Bengtsson. Han är nötköttsproducent och odlar vall, spannmål och åkerbönor. Lennart kommer att dela med sig av hur han jobbar med sina jordar.

Kursledare är: Christina Berneheim, rådgivare på Svensk Kolinlagring och Jessica Johansson, projektledare på Miljömatematik.

Kursen vänder sig till alla jordbrukare och trädgårdsproducenter.

Lunch: till självkostnadspris

Anmäl senast: Anmälan till kursen i jordhälsa på Bonnagård senast måndag 23 oktober via google.com Länk till annan webbplats.

Eu-flaggan. Blå med en cirkel av gula stjärnor. Text under flaggen där det står medfinansieras av Europeiska unionen.
Var:
Bonnagård, Öinge Bonnagård 333, 305 77 Getinge
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 okt 2023

Kontakt

Jessica Johansson

Miljömatematik Malmö

Telefon: 070-834 21 02

Maria Henriksson

Projektledare, Länsstyrelsen i Hallands län

Telefon: 010-224 34 46

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss