28 nov 2023 klocka 09.30 - 16.00

Kalvens inhysning och hälsa

En brun-vit nyfiken kalv med gula öronmärken.

Ta chansen att delta på kalvkurs där vi besöker ett väl fungerande kalvstall.

Vi börjar med teoripass i lämplig lokal antingen på en gård eller i närheten av den gård som ska besökas efter teoripasset. På gården tittar vi på hur kalvar kan inhysas och utfodras.

Program

  • ​Information om Greppa Näringen. Syfte och mål med kursen utifrån miljö och djurmiljöperspektiv.
  • Diskussion om hur stallmiljö, utfodring och kalvhälsa påverkar miljön i from av ammoniakavgång och växthusgaser.
  • Kursen tar upp olika inhysningssystem och vad som gäller vid byggnation.
  • Det kommer att diskuteras olika utfodringsalternativ, råmjölkkvalité, hygien, gruppstorlek, ventilation stall-och gödslingssystem. Även smittskydd i stallet kommer att tas upp. Detta kommer att kopplas till tillväxt, hälsa och klimatpåverkan.
  • Möjliga åtgärder för att minska klimatpåverkan och miljöfaktorer i befintliga stallar och vid nybyggnationer av kalvstallar.
  • Tillväxt som påverkar det totala klimatavtrycket för djuren.

Anmälan: senast 16 november hos Växa Sverige

Loggor EU:s jordbruksfond och Greppa näringen
Var:
Aulan, Munkagårdsgymnasiet, samt studiebesök på lantbruk i Tvååker.
Kostnad:
Kostnadsfritt (men kostnad för fika och lunch tillkommer).
Sista anmälningsdag:
16 nov 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss