Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

31 okt 2023 klocka 08.30 - 16.30

Förnya behörighet för växtskyddsmedel utomhus

Traktor som sprutar ett grönt fält med växtnäring. 

Kursen riktar sig till dig som har behörighet för klass 1L och 2L-preparat utomhus och behöver förnya din behörighet senast 31 maj 2024 eller 2025. Om du även har behörighet för växthus kan du förnya den samtidigt genom att göra ett extra prov.

Om kursen

Behörighetskursen är en heldag med start klockan 8:30 och som sedan avslutas med skriftligt prov klockan 14:40–16:30. Under provet kan all litteratur samt appar användas. Om du inte blir godkänd kan du skriva om provet till en kostnad av 500 kronor.

Kursens innehåll

På kursdagen pratar vi om speciell miljölagstiftning, integrerat växtskydd, risker för miljön, nyheter inom teknik samt arbetsmiljö och hälsa.

Uppdaterad kursplan

Jordbruksverket har under 2023 uppdaterat kursplanen. En ändring är att provet tas fram av Jordbruksverket. Provet innehåller frågor om:

 • Lagstiftning
 • Risker för yttre miljön
 • Etiketter (med delfrågor eller i kryssform)
 • Skyddsåtgärder hälsa
 • Anpassade skyddsavstånd utifrån givna förutsättningar
 • Fasta skyddsavstånd mot skyddsvärda biotoper och vatten
 • Kalibreringsmetoder
 • Egen teknisk översyn av sprutan
 • Val av munstycken utifrån givna förutsättningar
 • Integrerat växtskydd, exempelvis förebyggande åtgärder, behovsanpassning, val av
  preparat
 • Hänsynstagande till pollinerande insekter
 • Villkor för vissa preparat
 • Minst två räkneuppgifter
 • Påfyllnings- och rengöringsplats
 • Ifyllnad av sprutjournal

Obligatoriska områden på provet

Följande områden är obligatoriska och ska vara korrekt besvarade för att få godkänt på provet
oavsett om procentsatsen (70 % av maxpoängen) för provet är uppnådd:

 • Inlämningsuppgift som innefattar sprutjournal, användarvillkor och skyddsavstånd (fasta samt anpassade skyddsavstånd)
 • Samtliga räkneuppgifter
 • Hänsynstagande till pollinerande insekter
 • En etikettfråga med delfrågor eller i kryssform
 • Integrerat växtskydd

Frivillig digital instuderingskurs ingår i kursavgiften

Detta är en nyhet för i år. Här uppdaterar du dig kring ämnen som du redan förväntas kunna. Kursen omfattar lagar/regler, risker för yttre miljö, hantering/förvaring, teknik, räkneuppgifter och grunderna i integrerat växtskydd. Frågor från ämnen som den digitala kursen tar upp kommer att finnas med på provet. Du får tillgång till instuderingskursen minst 3 veckor innan kurstillfället.

Anmälan

Anmäl dig senast 14 dagar innan kursstart via Jordbruksverkets system.
Du loggar in med Bank ID på https://utbildning.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Uppdatera kontakt- och faktureringsuppgifter när du anmäler dig.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdet logotype
Var:
Naturum Getterön, Varberg
Kostnad:
3 500 kronor (växthusprov 500 kronor extra). Alla priser är exklusive moms och faktura skickas efter kursen.
Sista anmälningsdag:
17 okt 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss