27 aug 2023 klocka 10.00 - 16.00

Arkeologidagen 2023

Person som bedriver arkeologisk undersökning

Foto: Markus Andersson, Riksantikvariet

Arkeologidagen i Halland kommer i år att ha guidningar och föreläsningar i länets olika kommuner. Fokus för dagen är medeltid och det danska Halland.

Från norr till söder ser programmet för dagen ut enligt nedan.

Tid: 13.00

Plats: Samling vid Isladan, Hanhalsholme, Kungsbacka kommun

Besök platsen där den danska riddarborgen Hunehals låg på 1200 – 1300-talet. Arkeologiska utgrävningar har gjorts tre gånger; 2014, 2016 och 2021, vilket har resulterat i många intressanta fynd. Den guidade visningen varar cirka 1,5 timme.

Toalett finns men närliggande kollektivtrafik saknas. Observera att guidningen sker i kuperad terräng. Vid regn ställs guidningen in men då sker istället en presentation inne i Isladan.

Hitta hit: Från Kungsbacka; kör gamla E6, Varbergsvägen, söderut cirka 1,5 km, efter Rolfsån sväng höger, skylt Hanhals Kyrka & Hunehals Borg, följ skyltning ut till Hanhalsholme.

Söderifrån; tag av E6 Tjolöholm, Fjärås, kör gamla E6:an, Varbergsvägen norrut, efter cirka 5 km sväng vänster, skylt Hanhals Kyrka & Hunehals Borg, följ skyltning ut till Hanhalsholme.

Tillgänglighet: Tillgängligheten på platserna varierar. Vid Hunehals borg finns stor grusparkering, grusade gångar, en del terräng och delvis branta kullar.

Tid: 10.00

Plats: Den medeltida järnmöllan vid Tvååker, samling vid parkeringen, se karta och vägbeskrivning.

Övrigt: Ta med fikakorg.

Strax öster om Tvååker finns intressanta spår efter en tidigmedeltida järnhytta som beskrivs redan år 1197 av biskop av Absalon. Järnmöllan är en av de tidigaste vattendrivna järnframställningsplatserna i landet. Välkomna till en visning av platsens arkeologi tillsammans med arkeologen Roger Nyqvist. Även Kjell Carlsson och jenny Nord kommer att medverka. Ta med fikakorg och välkomna!

Hitta hit: Kör från Tvååker C österut (Fastarpsvägen) och följ vägen genom Järnmölle och passera Järnvirke (Se karta nedan). Tag av norrut strax efter Järnvirke. Där finns en skylt "Järnframställningsplats". Efter cirka 400 meter finns en parkeringsplats med informationstavla. Toalett och närliggande kollektivtrafik saknas.

Tillgänglighet: Tillgängligheten på platserna varierar. Vandringen kommer att ske i lättare terräng, inte tillgänglighetsanpassad.

karta med ett kryss markerat för platsen som beskrivs

Karta från Lantmäteriet.

Guidad vandring i Trehörningabacken

Tid: 13.00

Plats: Samling vid gravfältet Trehörningabacken, Femsjö. Se karta och vägbeskrivning.

Övrigt: Ta med fikakorg.

Skogens kulturarv berättar om forntida centralbygder - men också om medeltida övergivande. Vid Trehörningabacken cirka 7 km öster om Femsjö, finns en spännande och riklig fornlämningsbygd från förhistorisk tid och framåt. Här kommer en visning ske av kulturgeografen Pär Connelid, som nyligen inventerat i området. Deltar gör även Jens Lerbom och Tomas Nilson, historiker vid Högskolan i Halmstad. Under vandringen funderas det högt kring gränsbygd och övergivande av landskap under olika tidsepoker.

Toalett och närliggande kollektivtrafik saknas. Guidningen kommer delvis att ske i kuperad terräng.

Hitta hit: Från Femsjö välj väg 875 österut till Hjälmshult. Följ därifrån grusväg söderut på Nejsjöns västra sida. Skyltar finns. Kommer du söderifrån från Lidhult kör norrut på väg 537, som går över i 539 och sedan 687. I höjd med Sävsjön ta höger in mot L. Risa. Fortsätt sedan rakt norrut till du är framme.

Se fornlämningskartan, Fornreg - Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet: Tillgängligheten på platserna varierar. Vandringen kommer att ske i lättare terräng. inte tillgänglighetsanpassad.

karta med ett kryss markerat för platsen som beskrivs

Karta från Lantmäteriet.

Falkenberg och kungamakt i dansk medeltid

Tid: 11.00-12.00

Plats: Dalinsalen, Argus, Holgersgatan 7B, Falkenberg kommun.

Vad vet vi om Falkenbergsområdet under äldre medeltid? Utifrån historiska och arkeologiska källor berättar arkeolog Anders Håkansson och bebyggelseantikvarie Malin Clarke om när Halland blev en del av det danska riket och de kungsgårdar som etablerades i trakten.

Passa på att efter föredraget gå till Falkenbergs hembygdsmuseum, S:t Lars Kyrkogata 8. Den här dagen ges möjlighet att se arkeologiska föremål från samlingarna som vanligtvis inte är utställda. Du får känna på stenåldersyxor och andra redskap och titta på gamla fotografier från Rians arkiv. Fri entré till hembygdsmuseet denna dag.

Om arkeologidagen 2023, Falkenbergs hembygdsmuseum Länk till annan webbplats.

Tillgänglighet: Tillgängligheten på platserna varierar. Föreläsningen hålls inomhus, i Falkenbergs kunskaps- och kulturcentrum Argus.

Franciskanerkonventet St. Anna i nytt ljus

Tid: 13.00

Plats: Samling mitt på Lilla torg, Halmstad kommun.

Arkeolog Sofie Renström på Kulturmiljö Halland berättar utifrån de arkeologiska undersökningar som gjorts på platsen både på 1930-talets och i år om franciskanerkonventet St. Anna som döljer sig under Lilla Torg.

Tillgänglighet: Tillgängligheten på platserna varierar. Lilla torg ligger mitt i centrum, asfalterat och stenbelagt underlag.

Tid: 10.00-16.00

Plats: På och kring Lagaholms slottsruin, Laholm kommun.

Välkommen på en medeltidsdag på Lagaholmsruinen. Här kommer att finnas marknad med bland annat uppträdande och prova-på-aktiviteter.

Om alla aktiviteter, Visit Laholm Länk till annan webbplats.

Hitta hit: Lagaholmsruinen ligger mitt i den norra utfarten från Laholms stad mot Lilla Tjärby, intill kraftverket. Följ Lagavägen intill Lagan. Parkera lämpligen på stadens parkeringar och promenera sista biten över ån och sväng vänster ner mot kraftverkets fiskedammar på Skansholmen

Tillgänglighet: Tillgängligheten på platserna varierar. Stora delar av evenemangsytan är asfalterad. Handikapparkering finns i nära anslutning. Själva borgruinen består av vallar och gräs.

Evenemanget arrangeras av Länsstyrelsen i Hallands län, Kultur i Halland – Region Halland, Kulturmiljö Halland – en del av Hallands kulturhistoriska museum, Resurscentrum för kulturarv i Halland, Föreningen Hunehals borg, Högskolan i Halmstad, Falkenbergs kommun – Rian, Halmstads kommun och Laholms kommun.

Var:
Olika platser i Halland - en aktivitet per kommun
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss