14 jun 2023 klocka 14.00 - 20.00

Betesdag för hela familjen

En man sitter på huk på gräset framför en stenmur. Han håller fram handen mot ett litet barn som håller i en överblommad maskros.

Daniel och Oscar Andersson hälsar välkomna till Jungfru Marie naturstig.

Välkommen med hela din familj till Hallands mest artrika betesmark! Dagens tema på vårt "öppet hus" i Tvååker är betesdjurens betydelse för biologisk mångfald.

Vi möts vid Jungfru Marie Naturstig i anslutning till gårdarna Järnmölle, Apelhult & Brogård, sydost om Tvååker. Lyssna på intressanta föredrag, följ med på en guidad tur till våtmarken eller gå en tipsrunda med frågor för både barn och vuxna. För barnen blir det högläsning ur miljösagan ”Jordkällarens hemlighet”.

Längs naturstigen finns det mötesplatser där du kan lära dig mycket om bete, betesdjur, biologisk mångfald och massor av annat intressant.

Grillat, dryck och lokala produkter från de samverkande gårdarna finns till försäljning.

Naturstigen är tyvärr inte tillgänglig för barnvagn eller rullstol, men vid entrén finns grillning och många aktiviteter, som är lättillgängliga för alla. Parkering och toalett finns vid entrén.

Dagen anordnas av Länsstyrelsen tillsammans med samverkande markägare.

Anmäl dig gärna i formuläret. Det underlättar för oss om vi vet hur många
som kommer.

14.15 och 19.00 Grannarna berättar om hur man i samverkan bedriver ett bevarande- och utvecklingsarbete för bygden och naturen.
Daniel Andersson, Jan-Olof Andersson, Ingmar Svensson, Erling Andersson, Sven-Erik Andersson och Håkan Antonsson, lantbrukare/markägare

15.00  Parasiter på bete som drabbar nötkreatur.
Erika Geijer, Gård&Djurhälsan

16.00 Betesstrategier för produktion och mångfald.
Inger Pehrson, Palustre

15.30 och 18.00 Guidad tur till mossen.
Jan-Olof Andersson och Ingmar Svensson, lantbrukare Tvååker

17.00 Guidad botanisk vandring - Den betande boskapens betydelse för biologisk mångfald
Torbjörn Vik

Varje heltimme 15.00-19.00.
Sagostund med högläsning ur Jordkällarens hemlighet. Författaren Torgerd Adolphsson.

 • GPS-halsband på betesdjuren. Information om djuren via QR-kod (Sveaverken).
 • Stängsling (Anders Råsberg, stängslingsexpert).
 • Ovälkomna växter, giftiga och invasiva (personal från Länsstyrelsens naturvårdsenhet).
 • Parasiter på bete som drabbar nötkreatur (Erika Geijer, Gård & Djurhälsan).
 • Värt att veta om jordbrukarstöd och fältkontroll (personal från Länsstyrelsens landsbygdsenhet)
 • Livsmedel och beredskap (personal från Länsstyrelsens beredskapsenhet).
 • Den halländska jordbruksmarkens betydelse för framtidens livsmedelsförsörjning (föreningen Den goda jorden).
 • Ekologisk produktion ger biologisk mångfald (personal från Länsstyrelsens landsbygdsenhet)
 • Bygga för betesdjur (personal från Länsstyrelsens veterinärenhet).
 • Bete i stora fållor där även skog kan ingå (personal från Länsstyrelsens landsbygdsenhet)
 • Biologisk mångfald i åkerlandskapet (personal från Länsstyrelsens landsbygdsenhet).
 • Information om NOKÅS, stöd till natur– och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Christian Persson, Skogsstyrelsen).
 • Sköta och skapa nya våtmarker (personal från Länsstyrelsens naturvårds-, miljövårds– och landsbygdsenheter).
 • Natur– och kulturvärden i naturbetesmarker + besvärliga ogräs: veketåg och örnbräken (personal från Länsstyrelsens landsbygdsenhet).
 • Greppa näringen (personal från Länsstyrelsens landsbygdsenhet)
 • Smidesforskare berättar om medeltida järnframställning (Kjell Carlsson).
 • Naturfalken: artkunskap för barn och vuxna (SNF, Falkenbergs Naturskyddsförening).
 • Fåglar, hör om och se vilka som finns i området (Ornitologerna, Varberg).
 • Fånga fjärilar och se vad som fångas (personal från Länsstyrelsens landsbygdsenhet).
Loggor EU:s jordbruksfond och Greppa näringen
Var:
GPS-koordinater: 57.030790, 12.428010 eller sök på Tyllered 28 Tvååker.
Kostnad:
Ingen kostnad.
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.
Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss