Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

07 jun 2023 klocka 18.00 - 20.00

Nordhalländska hagar och ängar

Mårtagården är ett av Hallands tre kulturreservat.

Området hyser fina naturbetesmarker och två torrängar som hävdas årligen. Arbetet syftar till att bevara och utveckla backarnas fina torrmarksflora. Kring husen växer ett antal förvildade trädgårdsväxter och i skogen intill finns bland annat sällsynta björnbär.

Jan Johansson (tel. 0708-66 98 64) guidar under cirka två timmars lätt vandring.

Samling vid Mårtagården.

Kontakt: Jan Johansson (tel. 0708-66 98 64)

Var:
Mårtagården
Kostnad:
Gratis
Sista anmälningsdag:
Ingen anmälan krävs

Kontakt