20 apr 2023 klocka 09.00 - 11.30

Hur kan vi tillsammans bli bättre på att förebygga och motverka hemlöshet?

höghus med blå himmel i bakgrunden

Länsstyrelsen, Kronofogden och Socialstyrelsen bjuder in till ett webbinarium som tar upp olika perspektiv på kommunernas arbete med att förebygga och motverka hemlöshet. Vi gör en historisk tillbakablick, tar del av aktuell forskning samt bjuder på tips och redskap för arbetet framåt. Vi vill särskilt belysa barnets rätt till boende och barnets särskilda sårbarhet i en otrygg boendesituation.

Målgrupp

Vi vänder oss främst till dig som jobbar inom kommunernas socialtjänst, med bostadsförsörjningsfrågor på strategisk nivå och till dig som är budget- och skuldrådgivare. Övriga myndigheter och organisationer som berörs av frågorna är också välkomna att delta.

Program

 • Vad har kommuner erbjudit de hushåll som stått längst ifrån bostadsmarknaden, historiskt perspektiv på social bostadsförsörjning och hur blev det som det är i dag?
  Micael Nilsson, expert på bosociala frågor, Boverket.
 • Vilka hemlösa är det som får del av kommunernas boendeinsatser?
  Matti Wirehag, forskare, Högskolan i Väst.
 • Kommunernas bostadssociala arbete. Preliminära resultat med fokus på hemlöshet från årets bostadsmarknadsenkät.
  Marie Sand, samhällsplanerare, Boverket.
 • Aktivt arbete med bostadsförsörjning motverkar hemlöshet i kommunen.
  Länsstyrelsen.
 • Om vräkningsförebyggande arbete i lokal samverkan som ett sätt att motverka hemlöshet.
  Kronofogden.
 • Vägledning för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar.
  Socialstyrelsen.

Anmälan

> Anmäl dig på Socialstyrelsens webbplats

Webbinariet sänds på Teams. En länk skickas ut via e-post till alla anmälda några dagar innan. Då får du även ett mer detaljerat program med hålltider.

Var:
Teams
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
14 apr 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss