Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

26- 28 sep 2023 klocka 09.00 - 16.00

Regional samverkanskurs med strategisk inriktning

Framsidan på skriften Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Hallands län. En illustration som visar översvämning och en bil under vatten.

För att hantera en samhällsstörning på bästa sätt behöver vi ha förmågan att se helheten av vad som händer. Öka dina kunskaper genom att delta på strategiska kurs i regional samverkan. 

Den regionala strategin för samverkan vid samhällsstörningar i Hallands län uttrycker en gemensam vilja att skapa ett helhetsperspektiv på händelsen. Vilka behov uppstår i olika delar av samhället? Hur agerar vi utifrån behoven? Ser vi samma behov? Hur jobbar vi med samverkan utifrån totalförsvarets behov vid en höjd beredskap?

Målgrupp: Personal som vill ha en bredare kunskap om andra organisationer och de samlade samhälleliga resurserna vid samhällsstörningar i Hallands län. Personal som i sitt arbete har behov av att kunna leda och/eller samverka på kommunal/regional nivå. Exempelvis personer som har en ledande roll, och/eller strategisk befattning, i sin stabsorganisation inom förslagsvis Polisen, räddningstjänster, kommuner, Försvarsmakten, Länsstyrelsen, Trafikverket, Transportstyrelsen och Regionen.
Likaså ingår SEVESO-företag, Sjöräddning, El- och telebolag. Privata företag/aktörer som kan ha en roll i krishantering, är en ytterligare del av målgruppen för kursen.

Genomförande: Kursen planeras att genomföras fysiskt i Halland under tre dagar, 26-28 september 2023. Samtliga anmälda deltagare kommer att ha reserverade rum.

Kostnad: Kostnaden för hela kursen, inklusive internatkostnad kommer att delas likt mellan deltagare. Varje anmälande myndighet (motsv.) kommer att faktureras för sina elevers andel av totalkostnaden efter kursens slut. Eventuell rese- och traktamentsersättning betalas av anmälande myndighet (motsv.). Vid återbud som lämnas senare än 4 veckor före kursstart kommer full andelskostnad att faktureras till anmälande myndighet.

Var:
Någonstans i Halland (samtliga anmälda deltagare kommer att ha reserverade rum).
Kostnad:
Kostnaden för hela kursen, inklusive internatkostnad kommer att delas likt mellan deltagare.
Sista anmälningsdag:
20 aug 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det finns 15 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 20 augusti klockan 23.30.

Kontakt

Bengt Wijkström

Handläggare inom totalförsvar