28 apr 2023 klocka 09.00 - 10.00

Förstå familjen – ett verktyg för dig som möter föräldrar med kognitiva svårigheter

Förstå familjen är ett verktyg för dig som i ditt arbete möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter. Verktyget innehåller kunskapspåfyllnad, berättelser och frågor att fundera och resonera kring. Framför allt är Förstå familjen fyllt med konkreta tips och förslag på hur du kan säga och göra för att nå fram, förstå mer, guida i föräldraskapet och ge rätt stöd.

Föräldrar ska ges jämlika förutsättningar att ta till sig information, insatser och stöd på bästa sätt. Det bidrar till att alla barn får en trygg uppväxt och en god och jämlik hälsa.

Ibland vet du om att föräldrar har olika kognitiva svårigheter, men inte alltid. Kognitiva svårigheter kan bero på exempelvis intellektuella funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller förvärvade hjärnskador efter olycka eller sjukdom.

Målgrupp för föreläsningen

Webbinariet är därför särskilt aktuellt för dig som arbetar inom exempelvis mödrahälsovård, förlossnings- och BB-vård, barnhälsovård, familjecentral, habilitering, barn- och vuxenpsykiatri, somatisk specialistsjukvård, socialtjänst, förskola, skola, primärvård, tandvård med flera.

Föreläsare är Kristin Eliasson och Åsa Davidsson, Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen.


Var:
Föreläsningen är digital. En länk skickas ut dagen före.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
25 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 april klockan 23.59.

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss