21 apr 2023 klocka 09.00 - 12.00

Välkommen till ett nätverk som ger energi

Elledningar mot en blå himmel och sol.

Länsstyrelsen i Hallands län startar nu ett Energinätverk för halländska företag. Tillsammans i länet, kan vi rusta företagen genom erfarenhetsutbyte, tips och utbildningar för att bli mer energieffektiva. Första träffen äger rum fredagen den 21 april på Länsstyrelsen i Hallands län.

Energieffektivisering, energibesparing och att flytta energianvändning i tid, är enkla verktyg för att spara pengar. Det är också saker som minskar fossilberoendet och stärker konkurrenskraften. Ett systematiskt och strukturerat energiarbete ger kontinuitet och möjliggör ett bra resultat.

Första träffen äger rum fredagen den 21 april på Länsstyrelsen i Hallands län, klockan 9-12.

Syfte

Länsstyrelsen i Halland bjuder in företag att kostnadsfritt delta i Energinätverket. Genom utbildning och erfarenhetsutbyte rustas företag att utveckla sitt energiarbete.

Målgrupp

Nätverket vänder sig i första hand till små och medelstora företag, men även stora företag är välkomna.

Frågor för nätverket

Exempel på frågor som nätverket kan jobba med.

  • Hur ser företagets energianvändning och klimatavtryck ut?
  • Stöd för energikartläggningar och investeringar
  • Energimål, energipolicys och handlingsplaner
  • Hur skapar man ett systematisk och strukturerat energiarbete?
  • Uppföljning av energistatistik och nyckeltal
  • Erfarenhetsutbyte och goda exempel

Hur och när

Nätverksträffarna genomförs i huvudsak som korta digitala möten (cirka en timme). Några gånger per år genomförs längre fysiska möten (3–4 timmar). På träffarna varvas korta utbildningspass med diskussioner och workshops. Mellan träffarna arbetar respektive företag med sitt eget energiarbete. Mötesfrekvensen är cirka ett möte i månaden (förutom under semesterperioden) med start fredagen den 21 april 2023.

Övrigt

Deltagande i nätverket är kostnadsfritt. För att åstadkomma en påtaglig förändring och ett gott resultat är det viktigt att företaget arbetar aktivt även mellan nätverksträffarna.

Var:
Konferensrum Nissan på Länsstyrelsen i Hallands län, Halmstad
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
19 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 april klockan 17.00.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss