25 apr 2023 klocka 09.00 - 16.00

Inbjudan till utbildningsdag om krisstöd

Länsstyrelsen, Region Halland och kommunerna i länet ordnar en gemensam utbildning om krisstöd inom ramen för POSOM och PKL.

Vi välkomnar tillbaka Per-Olof Michel som är läkare med specialistexamen i psykiatri och är docent i katastrofpsykiatri. Han kommer att repetera grunderna inom psykotraumatologi samt fördjupa sig inom praktiskt krisstöd i form av psykologisk första hjälp (PFH). Under dagen kommer det finnas tid för reflektion och diskussion.

Syftet med dagen är att höja kunskapsnivån och stärka vår gemensamma förmåga att ge krisstöd genom att dela erfarenheter och stärka relationerna mellan personer som arbetar med krisstöd i länet.

Utbildningen vänder sig till stödpersoner och ledningsgrupp, samordnare för POSOM och PKL samt representanter från trossamfund, polismyndigheten och andra berörda organisationer.

Anmälan om specialkost

Om du har allergier eller kostönskemål vänligen skicka dem till Anousch Muradyan, beredskapshandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län, e-post: anousch.muradyan@lansstyrelsen.se

Program

08.30–09.00 Registrering, fika och mingel

09.00–12.00 Inledning

Gemensam grundutbildning

Syftet är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om POSOM:s och PKL:s uppdrag och samverkan kring krisstöd och krisberedskap i Hallands län.

Per-Olof Michel

Föreläsning med ett par korta reflektionsstunder avseende:

  • Grunder inom psykotraumatologi
  • Praktiskt krisstöd – Psykologisk första hjälp (PFH)
  • Kort om hantering av insatsrelaterad stress och hur sådan kan motverkas

12.00–13.00 Lunch

13.00–16.00 Fortsatt föreläsning med korta gruppövningar avseende Psykologisk första hjälp (PFH).

Avslut

Var:
Hallands sjukhus Halmstad, konferensrum Fullriggaren. Hitta hit: Huvudentré 4, målpunkt C, plan 4
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
11 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 11 april klockan 23.59.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss