03 maj 2023 klocka 08.30 - 16.00

Hallands resa mot Agenda 2030

En karta av Halland och logotypen för Agenda 2030

Vill du vara med på en spännande utvecklingsresa mot ett hållbart Halland 2030? Startskottet för resan blir i Kungsbacka med en heldagskonferens den 3 maj. Detta är ett steg i Hallands gemensamma kraftsamling för att nå en hållbar utveckling och den första årliga konferensen. Delta och bidra till vår gemensamma resa mot Agenda 2030 och de globala målen!

Konferensen blir en spännande dag med möjlighet att få kunskap och inspireras. Vi får byta erfarenheter och identifiera områden som vi kan utveckla tillsammans och göra konkreta förflyttningar på resan mot Agenda 2030. Fokus vid startkonferensen i Kungsbacka blir hur vi kan arbeta tillsammans.

Under dagen får vi möta John Holmberg från Chalmers. John är professor i fysisk resursteori och Sveriges första UNESCO-professor i lärande för hållbar utveckling. Vi får även ta del av intressanta exempel från kommunala verksamheter, föreningar och näringsliv. Ungdomar medverkar med inspel för framtiden. Dagen avslutas med panelsamtal mellan ledande företrädare om arbetet framåt för Agenda 2030 i Halland.

08:30 Fika och registrering

09:00 Välkommen till Kungsbacka!
Kommunledningen, Kungsbacka kommun

09:10 Introduktion och syftet med Hallands resa mot 2030
Brittis Benzler landshövding och Mikaela Waltersson regionstyrelsens ordförande.

09:20 Hur kan vi använda kunskapen om hur vår hjärna fungerar när vi förändringsleder oss själva och andra?
Parisa Zarnegar, PhD i neurovetenskap

10:05-10:30 Paus

10:30 Expeditioner som hjälp i omställningen till hållbar utveckling
John Holmberg, professor vid Chalmers och UNESCO i hållbart lärande

11.30 Reflektion
Moderator Karin Klingenstierna

11:40 Lunch – Matverket serverar i Sporthallen

13:00 Hållbarhetsexpeditionen i Kungsbacka.
Två exempel från Kungsbacka kommun.

13:20 Ett gott exempel från näringslivet
Eksta Bostads AB och Aranäs Fastigheter berättar om sitt hållbarhetsarbete

13:35 Ett gott exempel från föreningslivet
Onsala Pirates – basketförening med social verksamhet

13:50 Minipanel med frågor

14:10-14:40 Fika

14:40 Vikten av dialog och delaktighet för att nå de globala målen
Gabriel Wikström, nationell samordnare för Agenda 2030

14:50 En utblick mot framtiden med hjälp av ungdomar
Inspel från elever på Aranäsgymnasiet

15:20 Nu fortsätter resan! Hur går vi vidare i Halland?
Smakprov på gemensamma hållbarhetsinitiativ samt avslutande samtal med ledningsrepresentanter från samtliga kommuner, Regionen och Länsstyrelsen

15:45 Avslutning och överlämning till nästa års värdkommun

Konferensen vänder sig till politiker och tjänstepersoner i Hallands kommuner, region och länsstyrelse, representanter för näringslivet och civilsamhället samt andra aktörer.

Hjärtligt välkommen!

Konferensen är ett samarbete mellan Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Hylte, Halmstads och Laholms kommun, Region Halland och Länsstyrelsen i Hallands län.

När: Onsdag 3 maj 2023, klockan 09-16. Registrering och fika från klockan 08.30

Var:
Kungsbacka teater, Gymnasiegatan 42 i Kungsbacka.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
19 apr 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 april klockan 23.30.

Meddela eventuella allergier, specialkost eller önskemål om hjälpmedel,
senast den 19/4 via e-post till anette.blomqvist@kungsbacka.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss