13 apr 2023 klocka 08.30 - 15.00

Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap

Bilar och lastbilar står i kö på en större väg.

Välkommen till Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap.

Program för dagen

Från 08.30 serveras förmiddagsfika, programmet för dagen börjar 09.00.

9.00 Länsstyrelsen hälsar välkomna

9.15 Regional lägesbild ur Försvarsmaktens perspektiv

Det har nu gått ett drygt år sedan kriget i Ukraina började och Västra militärregionen, MRV, delade i april 2022 en regional lägesbild utifrån det säkerhetspolitiska läget. Hur ser lägesbilden ut nu, ett år senare?

10.00 ”Rätt att försvara”

I regleringsbrevet för 2022 gavs länsstyrelserna i uppdrag att utveckla krisledningsorganisationerna inom områdena jämställdhet och mänskliga rättigheter. Länsstyrelsen i Kronoberg är samordnande av uppdraget och kommer för att presentera det arbete som hittills lett till bland annat stödmaterial till stabsorganisation

10.30 ”Räddningstjänst i krig”

Kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetsläget har ytterligare aktualiserat frågan om planering för räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) i Sverige. Frej Welander från FOI, är på plats för att presentera de erfarenheter som kan dras från Ukraina och lärdomar för Sverige, utifrån arbetet med rapporten ”Räddningstjänst i krig”.

LUNCH

12.30 ”Aktörsgemensam hantering av fartygsbranden utanför Vinga”

I december 2021 inträffade en brand på ett lastfartyg utanför Vinga i Göteborgs skärgård, och det akuta släckningsarbetet pågick i flera dagar. Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer för att presentera den aktörsgemensamma hanteringen och vilka erfarenheter som drogs

13.30 ”Kemikaliepåverkan på dricksvattnet i Unnaryd”

I november 2022 upptäcktes ett kemikalieutsläpp i dricksvattnet i Unnaryd. Katarina Paulsson som är samhällsbyggnadschef vid Hylte kommun, var sammankallade av samhällsbyggnadskontorets krisledning och kommer att presentera hur detta hanterades genom bland annat VMA och nödvattentankar.

14.00 Fika

14.30 Vad händer i Halland?

Målgrupp

Dagen riktar sig till personer som arbetar med, eller är engagerade i frågor inom krisberedskap och totalförsvar i Halland län. Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan deltagande organisationer ifall dagen blir fulltecknad.

Var:
Scandic Hallandia, Halmstad
Kostnad:
Länsstyrelsen står för kostnaderna.
Sista anmälningsdag:
29 mar 2023

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 mars klockan 23.59.

Vid behov av specialkost, skicka e-post till olivia.johnson@lansstyrelsen.se 

Så hanterar vi dina personuppgifter

Kontakt

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss