02 feb 2023 klocka 09.30 - 13.00

Kurs i att
starta livsmedelsverksamhet

Länsstyrelsen erbjuder utbildning för dig som vill veta mer om livsmedels- säkerhet och livsmedelslagstiftning eller vad du ska tänka på i utformningen och planeringen av din livsmedelslokal samt vilka tillstånd som krävs.

Syfte: Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelslagstiftningen. Vilka tillstånd som behövs, vilken kontrollmyndighet som är aktuell och vad du behöver tänka på i utformningen av din livsmedelslokal med tanke på flöden och val av olika material på väggar, golv och inredning.

Målgrupp: Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet. Kursen har allmän inriktning och vänder sig till alla olika typer av livsmedelsföretag.

Livsmedelssäkerhet grundkurs

Tid: Torsdagen den 2 februari 2023 klockan 9.30-13.00

Anmälan: Senast den 27 januari till Ingvor Johansson ingvor.johansson@lansstyrelsen.se eller 010-22 43 393

Kursledare: Johanna Eriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Anmälan och frågor om kursen och uppkoppling till: Ingvor Johansson, 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Var:
Digitalt via Skype på egen dator eller på Länsstyrelsens dator. Vid egen dator krävs högtalare eller hörlurar samt att Skype är installerat på datorn före utbildningen. För den som önskar kan man lyssna på föreläsningen på Länsstyrelsens dator i Halmstad.
Kostnad:
400 kronor exklusive moms för utbildning och material.
Sista anmälningsdag:
27 jan 2023

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss