Snöfall i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

23 nov 2022 klocka 09.00 - 12.00

Seminarium - placering av ensamkommande barn i nätverkshem

Välkommen till ett digitalt seminarium om placeringar av barn i nätverkshem.

På gemensamt initiativ från länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne, och i samverkan med Rädda Barnen och Socialstyrelsen, anordnas ett digitalt seminarium om nätverkshem, riktad främst till socialsekreterare som ansvarar för placeringar av ensamkommande barn.

Seminariet kommer att innefatta:

  • Information från Socialstyrelsen om socialtjänstens ansvar och regelverket kopplat till placeringar av barn och unga i nätverkshem.
  • Föreläsning från Rädda Barnen utifrån resultaten från det AMIF-finansierade projektet IMPACT.
  • Workshop med övningar från de utbildningar som tagits fram inom IMPACT.

Ett färdigt program kommer att läggas upp på Länsstyrelsen Skånes hemsida senast under vecka 41.

Med nätverksplacering menas här en placering hos släktingar eller andra närstående till familjen, som till exempel vänner eller grannar. Nätverkshemmet får sitt uppdrag genom sin relation till barnet och barnets familj, inte genom en egen ansökan om att bli familjehem (Kunskapsguiden.se).

Anmäl dig på Länsstyrelsen i Skåne

Var:
Digitalt, en länk till seminariet kommer att skickas ut i god tid innan start
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
11 nov 2022

Kontakt