29 sep 2022 klocka 09.30 - 15.30

Tillsynsvägledning om miljöfarlig verksamhet

Industri

Välkomna till tillsynsvägledning om miljöfarlig verksamhet.

Målgrupp: Handläggare som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet på miljö- och hälsoskyddsförvaltningar eller liknande kommunala förvaltningar i Hallandskommunerna, samt motsvarande handläggare på Länsstyrelsen i Halland.

Anmälan: Senast den 19 september 2022 via nedan formulär.

Se program för dagen nedan. Skicka gärna in frågor i förväg till anna-lena.k.olsson@lansstyrelsen.se

Ta med lagstiftning, miljöbalken och viktiga förordningar t.ex. förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och miljöprövningsförordningen.

Välkomna!

Länsstyrelsens miljövårdsenhet

9.00-9.30 Registrering och kaffe

9.30-10.00 Inledning och presentation av deltagarna

10.00-11.30 Allmänt tillsyn miljöfarlig verksamhet
Tillsyn av verksamheter med tillstånd, tillståndets ram, kontroll av villkor, ändring av tillstånd och villkor, vad får ändras efter anmälan och vad kräver tillstånd, gamla tillstånd med otillräckliga villkor, Anna-Lena Olsson, miljövårdsenheten.

11.30-12.30 Lunch på egen hand

12.30-13.00 Introduktion fokusområde Uppdaterade miljöbalkstillstånd.

13.00-15.00 Workshop/diskussionspass

14.00-14.30 Fikapaus

15.00 Återsamling och avslutning

15.30 Slut för dagen

Var:
Länsstyrelsen i Hallands län, Slottsgatan 2 i Halmstad, lokal Nissan
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
19 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan. Om du är i behov av specialkost anmäl dig via formuläret och mejla därefter dina önskemål till Anna-Lena Olsson.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 19 september klockan 23.30.

Kontakt