19 okt 2022 klocka 08.30 - 15.30

Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap

Friska vågor slår in mot klippor vid kusten. 

Välkommen till höstens träff med Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap. Förmiddagen kommer ägnas åt hur klimatet påverkar vår beredskap och hur vi behöver anpassa vårt samhälle efter det. Under eftermiddagen kommer vi bland annat att prata om trygghetspunkter och få goda exempel.

Vi är glada att vi kan fortsätta träffas fysiskt. Denna gången blir det på Strandbaden i Falkenberg.

När: Onsdagen den 19 oktober kl.8.30-16.00

Kaffe serveras från kl.8.30, programmet börjar kl.9.00. Eventuella allergier eller specialkost meddelas via e-post till olivia.johnson@lansstyrelsen.se

Var: Strandbaden i Falkenberg

Program

08:30 Fika

09:00 Länsstyrelsen i Hallands län hälsar välkomna genom Niklas Nordgren

09:15 Magnus Ericson, Räddningstjänsten Halmstad. Hur förbereder sig Räddningstjänsten Halmstad på det förändrade klimatet? Vad innebär det för en operativ aktör?

09:45 Hanna Billmayer, Halmstads kommun. Klimatanpassning på lokal nivå – exempel från Halmstads kommun.

Paus

10:45 Petra Edman, Länsstyrelsen i Hallands län. Om kopplingen mellan klimatförändringar och krisberedskap på ett regionalt plan. En regional klimat- och sårbarhetsanalys har tagits fram för Hallands län – hur kommer länet och dess aktörer påverkas av klimatförändringarna? Hur ser riskerna ut, och vilka lösningar är möjliga för att minska riskerna?

11:30 Lunch

12:30 Filip Stegander, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Under sommaren har ett nytt kapitel publicerats i den kommunala handboken. Filip beskriver trygghetspunkter utifrån ett nationellt perspektiv.

13:00 Johanna Axerud, Kungälvs kommun. Johanna presenterar hur Kungälvs kommun har arbetat med trygghetspunkter. Vi får goda exempel på deras process, anvisningar och samverkan med frivillig resursgrupp.

13:45 Fika

14:15 Mattias Thomsson, Försvarsmakten. I maj lämnade Sverige in ansökan om att få gå med i Nato. Vad innebär ett medlemskap i Nato för det civila försvaret? Mycket av debatten, om ett medlemskap, har handlat om vad det innebär militärt för Sverige. Mattias Thomsson från Försvarsmakten förklarar vad ett medlemskap kan betyda för det civila försvaret.

15.15 Lägesbild Halland

15:30 Slut

Målgrupp

Dagen riktar sig till personer som arbetar med eller är engagerade i frågor inom krisberedskapen i Halland län.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan deltagande organisationer ifall dagen blir fulltecknad.

Var:
Strandbaden i Falkenberg
Kostnad:
Länsstyrelsen står för kostnaderna
Sista anmälningsdag:
04 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 oktober klockan 23.59.

Kontakt