Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25 aug 2022 klocka 14.00 - 17.00

Låt dina vägar, åkerrenar och diken bli blommande stråk - Hur kan vi hjälpa våra pollinatörer?

Välkommen till Länsstyrelsens kurs om hur olika insatser i landskapet kan hjälpa våra pollinatörer. Flera stora projekt pågår: Blomrika vägkanter, Hela Halland blommar, Greppa biologisk mångfald och Världens längsta blomsteräng. Vilka för- och nackdelar har olika insatser? Vilken skötsel behövs? Vad gynnas vid insådd och hur kan vi förstärka det som finns naturligt?

Målgrupp: Du som sköter åker, bete och ängar.

Kursledare: Ebba Werner. Årets pollinatör 2020 och SLU:s naturvårdspris 2022 för bland annat arbetet med Blomrika vägkanter Länk till annan webbplats. som blommande resurser för pollinerande insekter som humlor, andra vildbin, fjärilar och skalbaggar.

Sofie Pålsson, Hela Halland blommar Länk till annan webbplats., Hushållningssällskapet Halland.

Anna Carina Ericson och Susanne Åhrén, rådgivare Greppa biologisk mångfald i åkerlandskapet Länk till annan webbplats. resp. Skötsel av ängs-och betesmarker Länk till annan webbplats., Länsstyrelsen Hallands län.

Plats: Björkelund, Skärkered, Simlångsdalen. Läs mer på naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats..

Tag med: Fika, kläder efter väder och grova skor. Aktivitet genomförs även vid dåligt väder. Samlingslokal finns på gården.

14.00 Samling på gårdsplanen. Presentation av Björkelunds verksamhet, projekten Blomrika vägkanter, Hela Halland blommar, Greppa biologisk mångfald och Världens längsta blomsteräng.

14.30 Fika, tag med egen fikakorg.

15.00 Rundvandring. Naturtyper viktiga för pollinatörer. Vi besöker slåtteräng, hed och naturbetesmark.

16.00 Blommande vägkanter som en viktig pusselbit för pollinatörer. Rätt skötta vägrenar ha en stor betydelse för bevarande av arter som historiskt sett hört hemma på ängar och betesmarker. Besök på Banvallsledens mångfald som kommer att bli en del av Världens längsta blomsteräng Länk till annan webbplats..

16.45 Diskussion och frågestund. Möjlighet att boka rådgivning på din mark.

17.00 Avslutning

Var:
Björkelund, Skärkered, Simlångsdalen.
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
24 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 24 augusti klockan 13.00.

Kontakt