13 okt 2022 klocka 08.30 - 16.00

Doping – det dolda samhällsproblemet

Två personer tränar på gym

När doping nämns tänker de flesta på elitidrottare som försöker ta genvägar för att nå lite längre i sin jakt på medaljer och rekord. Men den stora massan som använder dopingpreparat är inte elitidrottare utan mycket oftare vanliga gymbesökare. Det är även i den här gruppen som många av de stora och i vissa fall dolda eller okända samhällsproblemen finns.

Dagen inleds av landshövding Brittis Benzler, följt av föreläsaren och sportkommentatorn Jonas Karlsson. Därefter kommer teman som utseendekultur, kroppsuppfattning/kroppsideal, maskulinitetsnorm, kvinnlig doping, doping och våld, sexuella trakasserier i gymmiljö, organiserad brottslighet och grova våldsbrott att tas upp.

Program för dagen

8.30 Landshövding Brittis Benzler hälsar välkomna

8.45 Introduktion till dagen, Jonas Karlsson Länk till annan webbplats., sportjournalist

10.00 Utseendekultur och kroppsuppfattning, Kristina Holmqvist Gattario, Göteborgs universitet

11.00 Online Doping. Kroppsideal och genus i digitala dopinggemenskaper, Jesper Andreasson Länk till annan webbplats., Linnéuniversitetet.

13.00 Doping och våld - Sexuella trakasserier i gymmiljö, Anna-Karin Hasselborg Länk till annan webbplats., beteendevetare med examen i kriminologi och pedagogik.

14.45 Organiserad brottslighet och grova våldsbrott, Johan Ekström Länk till annan webbplats., Polisen

15.45 Sammanfattning och avslutning


Konferensen är i samverkan med Kungsbacka kommun, Varbergs kommun, Hylte kommun, Polisen och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Alexander Mårtensson, ANDTS-samordnare, Länsstyrelsen i Hallands län, alexander.martensson@lansstyrelssen.se eller 010-224 33 61

Karin Lövgren, Utvecklare drogförebyggande arbete, Kungsbacka kommun, Karin.lovgren@kungsbacka.se eller 0300-83 40 00

Daniella Norrgård, Folkhälsoutvecklare, Varbergs kommun, Daniella.norrgard@varberg.se eller 0340-880 00

Patricia Lundgren, Ungdomssamordnare, Hylte kommun, Patricia.Lundgren@hylte.se eller 0345-180 00

Anneli Svensson, Polisen, kommunpolis i Falkenberg, Anneli.svensson@polisen.se

Var:
Digital föreläsning - Kopiera länken till din webbläsare för föreläsningen i Zoom: https://us06web.zoom.us/j/84042046278#success
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
11 okt 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 11 oktober klockan 23.59.

Kontakt