10 nov 2022 klocka 09.00 - 12.00

En skola för alla – oavsett funktionshinder

Länsstyrelserna i Halland och Skåne bjuder in till en digital konferens med fokus på ett strategiskt arbete för en skola för alla. Konferensen riktar sig i första hand till politiker, skolhuvudmän och skolledning samt elevhälsan.

Fler elever med funktionsnedsättning än andra elever går ur skolan utan fullständiga betyg, trots att alla har rätt till en likvärdig utbildning. Detta bidrar till att personer med funktionsnedsättning har en lägre utbildningsnivå än andra samhällsgrupper. Dagen kommer att fokusera på det strategiska arbetet i skolan och på vad huvudmännen, skolcheferna och skolledningen kan göra.

Landshövding Brittis Benzler inleder konferensen. Sedan får vi bland annat lyssna på Skolverket som talar om behovet av ett systematiskt kvalitetsarbete där styrning och uppföljning är avgörande. Vi får också lyssna på ett gott exempel från Huddinge där skolledningen har genomfört en omfattande förändringsprocess med fokus på elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolinspektionen, SKR och Attention bidrar med sitt kunnande och perspektiv på strategiskt arbete för att ge förutsättningar för en bra skolgång för alla.

Syfte: Att erbjuda inspiration, tips och vägledning till arbetet med att vidareutveckla skolornas förmåga att möta barn med funktionsnedsättning.

Målgrupp: Konferensen riktar sig i första hand till politiker, skolhuvudmän och skolledning samt elevhälsan. Även andra som arbetar med planering eller utveckling av skolor är välkomna.

9:00 – 9:10 Länsstyrelserna i Skåne och Halland hälsar välkomna

Brittis Benzler, Landshövding i Hallands län

9:10–9:30 Hur kan huvudmännen verka för en skola som fungerar för alla?

Ulrika Dahl och Annika Morelius , Skolverket

9:30 – 9:50 Att skapa förutsättningar för delaktighet i undervisningen

Therése Mineur, utredare, Skolinspektionen

09:50–10:00 PAUS

10:00–10:20 Att NPF-säkra en skola

Elinor Kennerö Tonner, rektor, Huddinge

10:20–10:40 Olika är normen

Christin Appel, SKR

10:40–10:50 PAUS

10:50–11:10 Behovet av ett kunskapsbaserat och systematiskt arbete

Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention

11:10 – 11:55 Panelsamtal om ett systematiskt arbete för en likvärdig skola för alla

Elinor Kennerö Tonner, rektor Huddinge, Christin Appel, SKR och Anki Sandberg, Riksförbundet Attention

11:55–12:00 Avslutning Länsstyrelserna

Var:
Digitalt möte via Zoom
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
03 nov 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 november klockan 18.00.

Kontakt