24 maj 2022 klocka 18.00 - 21.00

Vildsvin – utmaningar och möjligheter

Vildsvin i skogen

Välkommen till ett dialogmöte om utmaningar och möjligheter kring vildsvin. Hur kan markägare, jägare, lantbrukare, vilthanteringsanläggningar och organisationer tillsammans skapa förutsättningar för att mer vildsvinskött landar på de halländska tallrikarna?

Under träffen diskuterar vi de möjligheter och utmaningar som finns idag kring förvaltning av vildsvin utifrån våra olika roller och erfarenheter. Målet är att denna träff ska utmynna i konkreta samarbeten framöver.

Program

  • Inledning - Nuläge med och av parterna
  • Vildsvinsförvaltningsplanen i Halland
  • Åtgärder i odling - förenklar för jägaren och minskar skador
  • Vildsvinshjälpen
  • Inspiration från andra lyckade projekt

Tid och plats

  • Datum: 24 maj
  • Tid: 18.00-21.00
  • Plats: Lilla Böslid, Eldsberga

Anmälan

Anmälan gör du på Hushållningssällskapets webbplats.

Arrangörer

Dialogmötet arrangeras av Länsstyrelsen i Hallands län, LRF Halland, Jägareförbundet Halland och Hushållningssällskapet Halland.

Var:
Hushållningssällskapet, Lilla Böslid, Eldsberga
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
23 maj 2022

Kontakt