14 sep 2022 klocka 09.00 - 12.00

Fördjupningsutbildning – sex mot ersättning

Två skuggor från människor där den ene hotar den andra.

Välkommen till en uppföljning av tidigare utbildningsdag i mars och workshopen i april inom ämnet. Syftet är att fördjupa kunskapen och ge ett metodnära stöd i arbetet med de olika målgrupperna.

Bakgrund

Utbildningsdagen den 2 mars 2022 gav en grundläggande kunskap om målgrupperna. Uppföljningen är till för att fördjupa kunskaper och konkretisera arbetet i den egna verksamheten. Samverkan sker också denna dag mellan Länsstyrelsen, och Göteborg Stads Mikamottagning och KAST verksamhet, länens regionkoordinatorer samt Polisens Människohandelsgrupp.

Målgrupp

  • Ni som deltog i utbildningsdagen den 2 mars 2022 samt berörd chef.
  • Berörda inom socialtjänsten och andra som möter målgrupperna.

09.00‐09.10: Länsstyrelsen inleder och hälsar välkommen

09.10-09.30: Utgångspunkter och riktlinjer för arbetet med prostitution och människohandel – nationellt, regionalt och lokalt, med Regionkoordinatorerna.

09.30‐09.45: Lagar och polisiärt perspektiv - prostitution och människohandel, med polisens människohandelsgrupp.

09.45-10.00: Tid för reflektioner och frågor.

10.00-10.20: Paus

10-20-11.00: Fördjupning om att ställa frågor om erfarenhet av sex mot ersättning, bemötande, göra skyddsbedömning samt förekomst av problematiken, med Mikamottagningen.

11.00-11.20: Frågor och reflektioner.

11.20-11.25: Paus

11.25-12.00: Fördjupning om att upptäcka och möta målgruppen köpare av sexuella tjänster. Hänvisar till färsk forskningsrapport om upplevda effekter av arbetssätt och behandlingsmetoder på KAST i Göteborg, med KAST-verksamheten.

Välkomna!

Var:
Digitalt, länk skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdag.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
09 sep 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 9 september klockan 17.00.

Kontakt