25 maj 2022 klocka 10.00 - 11.00

Höjt statsbidrag för att öka tillgången till föräldraskaps­stödsprogram

Människor som står under ett paraply

Länsstyrelserna i Halland, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Skåne bjuder gemensamt in till ett kort digitalt möte om det nya statsbidraget som kommunerna har tilldelats för att stärka det lokala föräldrastödjande arbetet.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFOF) kommer under mötet att informera om syftet med medlen och den nationella strategin - En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd (2018). MFOF och länsstyrelserna kommer också berätta om deras stödjande roller kring föräldraskapsstöd. Det kommer att finnas utrymme för deltagare att ställa frågor och komma in med synpunkter.

Riksdagen beslutade i december 2021 om att öka det generella statsbidraget med 100 miljoner kronor till kommunerna för att öka tillgången till föräldraskapsstödsprogram under 2022. Riksdagen aviserade samtidigt att 200 miljoner kronor avses att avsättas per år för ändamålet från 2023 och framåt.

Dagen riktar sig i första hand till chefer och beslutsfattare i länens kommuner, men övriga aktörer är välkomna att delta.

ANMÄLAN: via formulär hos Länsstyrelsen Jönköping

Var:
Via digital länk (skickas ut en vecka före eventet)
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
18 maj 2022

Kontakt