Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

15 jun 2022 klocka 12.30 - 16.30

Utbildning i HACCP-principerna (digitalt och e-learning)

gröna och röda tomater på en kvist

Länsstyrelsen erbjuder utbildning i HACCP-principerna för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden.

Syfte: HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten.

Målgrupp: Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet. Förkunskap genomgången kurs i Grundläggande livsmedelshygien.

Två delars distansutbildning i HACCP-principerna

OBS! Notera att Del 1 måste vara genomförd innan du kan delta på del 2.

Utbildningen är uppdelad i två delar, den första delen genomför du själv via egen dator före lärarledd träff. Den andra delen genomförs gemensamt via Teams.

Del 1: Teoretisk del på egen dator via e-learning (cirka 1,5-2 timmar).
Del 1 måste vara genomförd innan lärarlädd träff.

Del 2: Onsdagen den 15 juni 2022. Klockan 12.30-16.30.
Gemensamt digitalt via Teams.

Rådgivning kring HACCP-principerna på din anläggning

Den som gått utbildning i HACCP principerna kan få rådgivning på din anläggning för att se att HACCP kraven uppfylls.

Tid: Fyra timmar, tid enligt överenskommelse.

Plats: På din anläggning.

Kostnad: 1 860 kr exklusive moms för 4 timmars rådgivning på plats samt dokumentation.

Anmälan och frågor

Ingvor Johansson, 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Caroline Malmgren, 070-915 01 65, caroline.malmgren@anticimex.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling logotype

Lär dig arbeta med HACCP principerna

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelsäkerheten. I utbildningen varvas teori, praktik och diskussioner med grupparbeten. Utbildningen är på två dagar och avslutas med ett skriftligt prov och godkänt resultat ger ett diplom.

Kursinnehåll

Del 1 – den teoretiska delen (cirka 1,5-2 timmar)

 • Vad är HACCP.
 • Grundförutsättningar för säkra livsmedel.
 • Verksamhetsbeskrivning.
 • Faroanalys och riskvärdering.
 • Kritiska styrpunkter (CCP).
 • Kritiska gränser.
 • Korrigerande åtgärder.
 • Övervakningsmetoder.
 • Verifiering, validering och revidering
 • Dokumentation

Del 2 – den lärarledda delen av kursen (ca 4 timmar)

I denna del av utbildningen varvas repeterande föreläsning med gruppövningar i ”separata” virtuella ”grupprum”. Då kommer man att öva på att rita flödesscheman, faroanalys, riskvärdering och identifiera CCP.

Rådgivning kring HACCP principerna på din anläggning

Kursinnehåll

 • Genomgång av företagets HACCP.
 • Råd och tips om hur man kan förbättra sin HACCP.
 • Uppdatering av aktuell plan för företagets HACCP.
 • Intyg på utförd revision– och valideringsrapport på den aktuella HACCP-planen med eller utan avvikelser.
 • Diplom vid godkänd HACCP-plan vid aktuellt datum.
Var:
Digitalt via Teams
Kostnad:
1 200 kronor exklusive moms för material, inloggning samt diplom.
Sista anmälningsdag:
07 jun 2022

Kontakt