Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

11- 12 okt 2022 klocka 09.00 - 16.00

Regional samverkanskurs - operativ

Motorcykelolycka med räddningstjänst och ambulans. Bild från Mostphotos.

Vet du vad andra organisationer har för ansvar och hur de agerar vid en större olycka? Vill du få en tydlig bild över hur samhället fungerar vid en kris och vem som tar ansvar för vad? Då är denna kurs – Regional samverkan - operativ, något för dig!

Genom kursen Regional samverkan - operativ är målet att skapa goda kontakter mellan aktörer i Halland och öka kunskapen om hur vi bäst samverkar när det väl gäller. Genom deltagande i kursen ska deltagarna också få en utvecklad förmåga att planera, leda och samverka vid insatser. Kursen bygger på såväl föreläsningar som gruppdiskussioner utifrån scenarion. Genom aktivt deltagande förväntas deltagarna föra utvecklande samtal om samverkan och ledning, och målet med kursen är att stärka den regionala samverkan i Halland.

När och hur

Datum: 11-12 oktober och 27 oktober. Kursen genomförs i två steg. Den första delen innefattar en övernattning, och den andra delen är en heldagskonferens.

Plats för del 1, 11-12 oktober: Tylebäck, Halmstad.

Plats för del 2, 27 oktober: Meddelas senare.

Målgrupp

Personal som i sitt arbete har behov att kunna leda och/eller samverka vid större insatser i länet. Exempelvis personal som operativt arbetar med att hantera olyckor och kriser. Aktörer som kursen riktar sig till är länets kommuner och länets räddningstjänster, Försvarsmakten, Polisen, Kustbevakningen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Tullen, Region Halland, SOS Alarm med flera.

Genomförande och kostnad

Kursen planeras att genomföras som ett internat. Deltagande aktör står för logi, arbetstid samt resekostnader. Länsstyrelsen står för övriga konferensutgifter i form av lokaler och måltider.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan deltagande organisationer ifall kursen blir fulltecknad.

Var:
Del 1, 11-12 okt är på Tylebäck i Halmstad. Del 2, 27 okt - plats meddelas senare
Kostnad:
Kursen planeras att genomföras som ett internat. Deltagande aktör står för logi, arbetstid samt resekostnader. Länsstyrelsen står för övriga konferensutgifter i form av lokaler och måltider.
Sista anmälningsdag:
31 aug 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 augusti klockan 23.59.

Kontakt

Bengt Wijkström

Handläggare inom totalförsvar