04 maj 2022 klocka 09.05 - 15.00

Temadag förorenade områden

Smedjeån en vacker höstdag, precis ovanför vattenytan ligger ett skikt dimma och solen tittar fram mellan trädtopparna i bakgrunden. 

Välkommen på temadag kring förorenade områden. En temadag inom tillsynsvägledningen.

Denna dag har föreläsare bjudits in för att hålla intressanta föredrag inom områden som vi tror kan inspirera och höja kunskapen för alla oss som arbetar med förenade områden.

Välj själva vilka pass ni vill delta på och logga in via utskickad skypelänk i god tid innan passet börjar. Det kommer vara samma skypelänk under hela dagen för alla pass.

Program

Klockan 9.05-10.05

Fredric Engelke, Relement Miljö Väst – Projektet kvarteret Renen, erfarenheter samt fortsättning av projektet.

Klockan 10.30-11.30

Pär-Erick Back, SGI - Klassning av förorenade jordmassor in situ, rapport 40 utg. 2 2018.

Lunchpaus 12.00-13.00

Klockan 13.00-14.00

Malin Salberg, Nicole Norlin och Elin Svensson, Länsstyrelsen – Information om bidragssystemet (bidrag från Naturvårdsverket) och dess ändringar.

Klockan 14.00-15.00

Torbjörn Andrén och Annette Böhm, Halmstads kommun – kartläggningen av hamnutfyllnaden och kartverktyget HAJK.

Målgrupp

Tillsynsmyndigheter inom förorenade områden samt nuvarande och framtida huvudmän inom förorenade områden


Var:
Skype - Välj själva vilka pass ni vill delta på och logga in via utskickad skypelänk i god tid innan passet börjar. Det kommer vara samma skypelänk under hela dagen för alla pass.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
02 maj 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 2 maj klockan 23.59.

Kontakt