27 apr 2022 klocka 09.00 - 16.00

Utbildning om allemansrätten för offentligt anställda

Barn som springer bland klippor

Bild från Region Halland.

Välkommen till en kunskapsdag med Sveriges främsta experter på allemansrätten. Den riktar sig till dig som kommer i kontakt med allemansrätten oavsett om det handlar om naturvård, miljö och hälsa, fritidsförvaltningen, samhällsplanering, destinations- och landsbygdsutveckling eller juridik.

Allemansrätten betraktats som självklar och friluftsmänniskor är väl bekanta med vad som får och inte får göras. Ändå märks en osäkerhet genom ärenden som landar hos offentlig förvaltning. Frågor om allmänna principer, juridik kring hemfridszon, kommersiell användning på annans mark, gårdsgenomfart, skyltning, stängselpassage, bommar och så vidare.


Under dagen vill vi uppdatera varandra och utbyta erfarenheter. Vi kommer lyfta de stora strategiska frågorna och den praktiska tillämpningen av allemansrätten i våra verksamheter. Till vår hjälp kommer vi ha Naturvårdsverkets allemansrättsliga experter på plats. Välkommen till detta erfarenhetsutbyte där vi lär oss tillsammans!

Program

08.30 - 09.00 Registrering
09.00 - 12.00 Allemansrätten - en introduktion och aktuellt kunskapsläge:

  • Varför behöver vi jobba med allemansrätten, kopplingen till friluftsmålen
  • Juridisk introduktion
  • Arbetet med allemansrätten - vem gör vad?
  • Hur ska vi kommunicera allemansrätten - vad görs redan nationellt, regionalt, lokalt?

Föredragshållare:

  • Sanja Kuruzovic, samordnare för frågor om allemansrätten på Naturvårdsverket
  • Nils Hallberg, jurist på Naturvårdsverket
  • Conradin Weindl, friluftsstrateg på Länsstyrelsen
  • Joel Herzwall, miljöhandläggare på Länsstyrelsen

12.00 - 13.00 Gemensam lunch
13.00 - 15.00 Promenad och workshop: allemansrätten ute i verkligheten

Workshop, case och goda exempel från verkligheten:

Exempel från “verkligheten” i omgivningen av Plönninge: Vi rör oss i smågrupper i en omgivning som ger uppslag på praktiska exempel som passage genom t.ex. växande gröda, hagmark, skogsplantering, gårdsplan, privat tomtmark, strandskydd, skogsavverkning, gårdsplan, och så vidare.

Vi njuter även av fika i bokskogen vid lägerplatsen Djupadal

15.00 – 16.00 Återsamling och gemensam reflektion

Är du offentligt anställd i Halland?

Då kan du anmäla dig senast den 24 april till magdalena.m.petersson@regionhalland.se. Ange då även om du önskar delta digitalt eller fysiskt

För att vi ska få ut så mycket som möjligt av dagen ber vi dig att redan i anmälan ange temaområden inom allemansrätten som är viktiga för just dig. Fundera på vad du är nyfiken på och vilka frågor som ofta dyker upp i din vardag.

Var:
Heldag fysiskt på Plönninge (Halmstad) kl. 9.00 -15.30, alternativt halvdag digitalt (kl. 9-12). För dig som vill delta hela dagen på Plönninge erbjuds möjlighet till fika/lunch.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
24 apr 2022

Kontakt

Magdalena Petersson

Region Halland