Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

25 apr 2022 klocka 16.30 - 19.00

Samverkan för narkotikafria arbetsplatser det förebyggande arbetet - steg 2

Bild från polisen

Polis och kommun bjuder in till utbildning kring förebyggande arbete kopplat till narkotikafria arbetsplatser.

Vårt gemensamma mål är friska och välmående restauranger, krogar och serveringsställen där människor möts och trivs på ett tryggt och säkert sätt. För att nå detta är narkotikafria arbetsplatser en förutsättning. Med målet om friska medarbetare och trygga arbetsplatser, att förebygga brott och skapa förutsättningar för att hantera oförutsedda händelser, vill vi med gemensam ansats och tillsammans skapa trygghet, trivsel och lönsamhet på ett hållbart och medvetet sätt.

Syftet med utbildningsinsatsen är att stärka det narkotikaförebyggande arbetet på din arbetsplats. Syftet är även att inspirera till fortsatt arbete och att fördjupa samverkan mellan lokala och regionala aktörer.

Arrangörerna vill med gemensamma krafter hjälpa dig att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet och få det förebyggande arbetet mer aktivt med målet om narkotikafria arbetsplatser.

Utbildningsinsatsen genomförs i två steg. Du behöver därför anmäla dig till båda tillfällena.

Steg 2 - Fokus medarbetare

Ni som ägare/ansvarig hälsas välkommen tillsammans med personal måndagen den 25/4 klockan 16.30-19.00. (Här krävs det att ägare/ansvarig har deltagit vid steg 1).

  • Visita och HRF informerar kring arbetsmiljölagen samt arbetstagarens roll och ansvar. Här förs resonemang kring policy, handlingsplan och avtal samt vikten av att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete utifrån ett arbetstagarperspektiv.
  • Strandberg & Strandberg informerar kring hur enskilda verksamheter kan jobba vidare med förebyggande arbete, policy och handlingsplan samt hur detta kan implementeras i verksamheten.
  • Respektive verksamhet ges tid att gemensamt arbeta med sin policy med stöd av arrangörerna.
VAR:
Återkommer med plats
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du är i behov av specialkost eller hjälpmedel anmäl dig via formuläret och mejla därefter dina önskemål till Alexander Mårtensson.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 april klockan 23.30.

Kontakt