08 apr 2022 klocka 09.30 - 11.45

Digital minikonferens om solcellsparker på mark

Välkommen till Länsstyrelsens digitala minikonferens om solcellsparker på mark. Solcellsanläggningar på marken blir allt vanligare i Halland. Såväl Länsstyrelsen som kommunerna får många frågor från intressenter som vill anlägga solcellsparker.

Å ena sidan bidrar solcellsparkerna till klimatomställningen, men å andra sidan finns det många utmaningar och målkonflikter när de anläggs på jordbruksmark eller i annan naturmiljö. Därav krävs i regel ett 12:6-samråd om väsentlig ändring av naturmiljön, enligt miljöbalken. Även andra typer av prövningar kan krävas.

Syfte: Tanken med konferensen är att erbjuda ett kunskapsstöd och att utbyta erfarenheter mellan länsstyrelse, kommuner, LRF och andra intressenter som arbetar med solcellsanläggningar på mark.

Målgrupp: Konferensen riktar sig i första hand till handläggare och beslutsfattare som hanterar ärenden om större solcellsanläggningar på mark.

09:30-09:40 Inledning Brittis Benzler, landshövding i Halland

09:40-10:00 Samråd för solcellsparker – tillämpning av miljöbalken Martin Löfdal, miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Halland

10:00-10:10 Fornlämningar i solcellsparker – vad säger kulturmiljölagen? Emma Östlund, länsantikvarie Länsstyrelsen i Halland

10:10-10:35 Vad säger branschen om dagens och framtidens solcellsparker? Axel Alm, vd Solkompaniet och ledamot i Solelkommissionen

10:35-10:45 PAUS

10:45-11:05 Agrivoltaics – odling kombinerad med elproduktion Bengt Stridh, universitetslektor Mälardalens Högskola

11:05-11:40 Paneldiskussion med representanter från LRF, kommun landsbygdsenheten, miljövårdsenheten, naturvårdsenheten och samhällsbyggnadsenheten på Länsstyrelsen i Halland. Deltagarna är välkomna att skicka in frågor före eller under temadagen.

11:40-11:45 Avslutning

Föreläsningen är en del i en serie

Länsstyrelsen erbjuder under våren 2022 ett antal kunskapshöjande webbinarier inom områdena hållbar konsumtion, klimat och biologisk mångfald. Du kan delta i en föreläsning - eller anmäla dig till alla. På vår samlingssida för webbinarserien hittar du alla föreläsningarna samlade.

> Webbinarserie - Miljömål

Var:
Digitalt – en länk till sändningen skickas ut inför mötet. Länsstyrelsens personal och övriga paneldeltagare kan delta fysiskt i möteslokalen Nissan.
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
06 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 6 april klockan 23.00.

Kontakt