Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

20 apr 2022 klocka 09.00 - 15.30

Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap

illustrerad bild över ett samhälle

Välkommen till vårens träff med Regionala rådet för samhällsskydd och beredskap. Just nu arbetar vi för att temat för träffen blir det säkerhetspolitiska läget.

Vår förhoppning är att vi ska träffas fysiskt denna gång. Vi är många som väntar på att få nätverka och ses. Givetvis följer vi rådande restriktioner och anpassar oss efter vad som gäller.

När: Onsdagen den 20 april kl.9.00-15.30

Kaffe serveras från kl.8.30. Eventuella allergier eller specialkost meddelas via e-post till olivia.johnson@lansstyrelsen.se

Var: Varbergs Kusthotell

Program

08:30 – Fika

09:00 Inledning av Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Hallands län.

09:15 Tomas Ries, docent och universitetslektor på Försvarshögskolan är inbjuden för att tala om det säkerhetspolitiska läget. Hoten mot Sverige har ökat och blivit allt mer komplexa - hur påverkar det oss som arbetar med krisberedskap och civilt försvar? Vilka är konsekvenserna för vår säkerhet?

10:15 Franc Chiesi, örlogskapten vid Västra militärregionen, är inbjuden för att ge en regional bild på omvärldsläget ur Försvarsmaktens perspektiv.

10:45 Helena Kivisaar, chef för Säkerhetspolisen, region väst och Patrik Jonsson, Säkerhetspolisen, presenterar Säkerhetspolisens arbete samt deras perspektiv på det säkerhetspolitiska läget, med Halland i fokus. De kommer även kort beröra Säkerhetspolisens årsbok som släpps i mars.

11:15 Ann-Sofie Eriksson från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har varit expert i utredningen om civilt försvar, och är inbjuden till Regionala rådet för att beskriva kommunernas uppgift i totalförsvarsplaneringen.

Lunch

13:00 Irene Christensson från Myndigheten för psykologiskt försvar, är inbjuden för att presentera denna nya myndighet utifrån deras uppdrag och hur de bidrar till arbetet med att stärka samhällets motståndskraft. Irene kommer även beskriva hur myndigheten har arbetat med förberedelser inför valet 2022 och bland annat om de påverkanskampanjer som bedrivits mot Sverige på senaste tid.

Fika

14:45 Sverige är nu inne i ett valår och Johannes Härri, valsamordnare vid Länsstyrelsen i Hallands län, kommer att beskriva Länsstyrelsens förberedelser inför valet i september 2022.

15:15 Avslutning av Niklas Nordgren

Målgrupp

Dagen riktar sig till personer som arbetar med eller är engagerade i frågor inom krisberedskapen i Halland län.

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan deltagande organisationer ifall dagen blir fulltecknad.

VAR:
Varbergs Kusthotell
KOSTNAD:
Länsstyrelsen står för kostnaderna
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
05 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 april klockan 23.59.

Kontakt