01 apr 2022 klocka 09.00 - 11.45

Dagvattnet möter jordbrukets vatten

Fotografi på dagvattenkulvert som rinner ut i vattendrag.

Hur påverkar dagvatten och vad säger lagstiftningen? Välkommen till en digital halvdagsutbildning om dagvattenhantering, kopplat till samhällsplanering, markanvändning och övergödning.

Länsstyrelsen i Hallands län och Hushållningssällskapet Halland bjuder in dig som arbetar med bygglov, plan- och VA-frågor eller tillsyn samt dig som arbetar med vattnet i odlingslandskapet, som rådgivare, lantbrukare eller delägare i ett dikningsföretag, till en digital halvdagsutbildning om dagvattenhantering, kopplat till samhällsplanering, markanvändning och övergödning.

När: Fredagen den 1 april klockan 9.00 - 11.45.

Var: Digitalt via Skype.

Länk skickas ut till anmälda någon dag före utbildningen.

Syfte

Syftet med dagen är att ge ökad kunskap om hur frågor om vattenkvalitet kan hanteras i samhällsplaneringen och vad lagstiftningen egentligen innebär. Vilka utmaningar och möjligheter finns det? Hur kan man utveckla samhällsbyggandet och få en bättre vatten-kvalitet och minskad påverkan på odlingsmarken?

Utbildningen ska ge en bakgrund till varför frågorna är viktiga och ge konkreta exempel på hur man kan arbeta i kommunen.

Program

Från kl.08.30 Incheckning och testning av teknik

09.00 Välkomna – Harald Lagerstedt, LEVA-Halland - Hushållningssällskapet Halland

Hallands vatten – möjligheter och utmaningar - Länsstyrelsen ger en introduktion till Hallands vatten och bebyggelseutvecklingen i länet.

Juridiken kring diken - rättigheter och skyldigheter vid avledning av dagvatten.
Dikningsföretag och enskilda diken, regler och prövning.
Tilla Larsson – Rådgivare Vattenhushållning, Jordbruksverket

10.00 Fikapaus

Vattenverksamhet och kommun - Tilla Larsson, Jordbruksverket, fortsättning

Dagvatten och övergödning – effekter på vattendrag och jordbruksmark - Anna Carina Ericson, LEVA-Halland, Länsstyrelsen Halland

Gröna lösningar - Åtgärder för dagvattenfördröjning - Kajsa Wellbro, Länsstyrelsen i Hallands län

Så här jobbar vi i Falkenberg - Konkreta exempel på hur kommunen har arbetat för att säkra vattenkvalitet i planarbetet. Hur kan man samverka och arbeta för att nå god vattenstatus? Lennart Lorick, Falkenbergs kommun

Summering och frågor

11.45 Utbildningen är slut

Var:
Digitalt via Skype. Länk skickas ut till anmälda någon dag före utbildningen.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
27 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 27 mars klockan 23.59.

Kontakt