Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

05 apr 2022 klocka 09.00 - 10.30

Blånader våld och silverhår, del 2

Fotografi på äldre kvinna i rullstol

Metoder för att upptäcka våld bland äldre inom sjukvården.

Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg hälsar er välkomna till två föreläsningar som kommer att belysa hur våld mot äldre eller personer med funktionsnedsättning är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem. Bristande kunskap bland yrkesverksamma kan leda till att utsatta inte får ett bra bemötande eller omhändertagande

Våld är alltid ett brott! - Ingen relation ska bygga på att ”har hen stått ut så länge så kan hen väl stå ut ett tag till ”.

Tisdagen den 5 april kl. 9.00 – 10.30

Föreläsare
Johanna Simmons är ST-läkare i geriatrik och adjungerad lektor vid Linköpings Universitet. Hon är forskningsledare för REAGERA. Projektet vars långsiktiga mål är att ta fram metoder för att förbättra vården och omsorgens upptäckt och omhändertagande av äldre personer som är eller har varit utsatta för olika typer av övergrepp.

Projektet REAGERA Länk till annan webbplats.

Innehåll

Under föreläsningen kommer Johanna prata om vad övergrepp mot äldre är, dess riskfaktorer och konsekvenser för hälsan. Hon kommer också ge tips på hur man kan som vård- och omsorgspersonal kan prata med äldre personer om övergrepp samt introducera screeningformuläret REAGERA-S som kan användas för att upptäcka utsatthet.

Föreläsning nummer 1

Den första föreläsningen i "miniserien" om Blånader våld och silverhår heter Hur kan våld se ut när det riktas mot personer som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning? Den är tisdagen den 29 mars.

Anmälan och mer information om Hur kan våld se ut när det riktas mot personer som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning?

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till personal exempelvis handläggare inom socialtjänsten, omvårdnadspersonal såsom personliga assistenter, hemtjänstpersonal eller boendepersonal samt personal på habiliteringen, rehabiliteringen och sjukvården.

VAR:
Digitalt via Skype. Länk skickas ut några dagar innan föreläsningen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 1 april klockan 23.59.

Kontakt