29 mar 2022 klocka 09.00 - 12.00

Blånader våld och silverhår, del 1

Äldre kvinna i rullstol tittar bortåt. 

Hur kan våld se ut när det riktas mot personer som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning?

Länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg hälsar er välkomna till två föreläsningar som kommer att belysa hur våld mot äldre eller personer med funktionsnedsättning är ett allvarligt och osynliggjort samhällsproblem. Bristande kunskap bland yrkesverksamma kan leda till att utsatta inte får ett bra bemötande eller omhändertagande

Våld är alltid ett brott! - Ingen relation ska bygga på att ”har hen stått ut så länge så kan hen väl stå ut ett tag till ”.

Tisdagen den 29 mars kl. 9.00-12.00

Föreläsare

Denise Cresso är socionom och har utbildat och föreläst i 15 år om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning, personer som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning.

I november 2017 startade hon ett #MeToo för kvinnor med funktionsnedsättning: #Slutvillkorat.

Innehåll

Denise föreläsning kommer att innehålla ett par korta filmer, fri diskussion, statistik och förslag på material att jobba vidare med på arbetsplatsen med tex riktlinjer och handlingsplaner som verktyg.

Föreläsning nummer 2

Den andra föreläsningen i "miniserien" om Blånader våld och silverhår heter Metoder för att upptäcka våld bland äldre inom sjukvården. Den är tisdagen den 5 april.

Anmälan och mer information om Metoder för att upptäcka våld bland äldre inom sjukvården

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till personal exempelvis handläggare inom socialtjänsten, omvårdnadspersonal såsom personliga assistenter, hemtjänstpersonal eller boendepersonal samt personal på habiliteringen, rehabiliteringen och sjukvården.

Var:
Digitalt via Skype. Länk skickas ut några dagar innan föreläsningen.
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag:
25 mar 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 25 mars klockan 23.59.

Kontakt