05 maj 2022 klocka 08.30 - 12.00

Kunskapsdag om Islandsmodellen – barns rätt till ett liv utan våld

Länsstyrelsen i Hallands län och polismyndigheten i länet bjuder in till en förmiddag för att öka kunskap om arbetet med Islandsmodellen – hur ser möjligheterna ut för att implementera Islandsmodellen i Halland?

Polismyndigheten Väst och socialtjänsten i Göteborgs stad och Västra Götalandsregionens kompetenscentrum våld i nära relationer kommer att presentera Islandsmodellen och dess framtagande samt arbetet med implementeringen av Islandsmodellen i staden.

När barn bevittnar eller utsätts för våld i familjen riskerar de att inte fångas upp av berörda myndigheter. De riskerar att inte få det skydd, stöd och behandling som de har behov av och rätt att få. Det är viktigt att tidiga insatser riktas till alla i familjen - våldsutsatta barn och vuxna, barn som bevittnat/upplevt våld och även till de personer som utövat våld. Därför är det viktigt att berörda myndigheter samarbetar och samverkar så tidigt som möjligt.

Efter en akut våldshändelse i en familj är det många olika samhällsinstanser som ska samarbeta på en operativ nivå. Polis, åklagare, socialtjänst, socialjour samt hälso- och sjukvård kan alla vara inblandade. Islandsprojektet startade 2015 i Göteborg med syftet att utveckla ett konkret och effektivt samarbete/samverkan mellan polis, åklagare, socialjour, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Samarbetet/samverkan fokuserades i projektet på handläggning och uppföljning på en operativ nivå vid akuta våldshändelser i familjer med barn.

Målgrupp

Träffen riktar sig till dig som är chef, politiker eller personal inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialjour, polisen, åklagare och domare inom rättsväsendet och berörda inom idéburen sektor.

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och mingel.

09.00 - 09.20 Inledning av Länsrådet Jörgen Peters och Polischefen Mats Palmgren.

09.20 - 10.05 Islandsmodellen – hur ser det ut i praktiken? Carina Eliason, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum för våld i nära relationer (VKV), David Toresson, Socialtjänsten Göteborgs stad & Laila Dichter, Polisregion Väst.

10.05 - 10.20 Paus.

10.20 - 11.00 Fortsättning föreläsning.

11.00 - 11.10 Paus.

11.10 - 11.40 Barnfridsbrott. Barnfridsbrottet trädde i kraft den 1 juli 2021 – vad innebär lagen och hur påverkas vi av den? Uppföljning av aktuell statistik inom området. Inger Ohlsson, Polisen Halland.

11:40 -12:00 Nästa steg… för barnens bästa! Hur går vi vidare och vad krävs av respektive verksamhet? Carina Eliasson, VKV.

Var:
Folkets hus, Varberg, Magasinsgatan 17
Kostnad:
Ingen kostnad
Sista anmälningsdag:
29 apr 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du är i behov av specialkost eller hjälpmedel anmäl dig via formuläret och mejla därefter dina önskemål till Sigun Lilja.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 29 april klockan 23.30.

Kontakt