09 feb 2022 klocka 09.00 - 11.00

Våldsutsattas möjlighet att få långsiktigt boende?

– situationen i Hallands län

Fotografi över ett radhusområdet och garagelängor. Man ser bilar på en parkering också. 

På uppdrag av Regeringen har Länsstyrelserna i Sverige kartlagt våldsutsattas möjligheter till stadigvarande boende. Kartläggningen är en del av Regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor och ska fungera som underlag för det fortsatta arbetet med stadigvarande boende för våldsutsatta och deras eventuella barn. 

Eva Wendt har haft i uppdrag att genomföra denna kartläggning i Hallands och Kronobergs län. Hon kommer att redogöra för situationen i Hallands län.

Välkommen att lyssna på Eva Wendt onsdagen den 9 februari, klockan 9.00 - 11.00. Presentationen kommer ske digitalt.

Målgrupp

Presentationen riktar sig till de som arbetar med våldsutsatta och barn, till chefer, politiker, verksamma inom bostadsbolag och kvinnojourer med flera.

Var:
Digitalt via skype, länk skickas ut i förväg
Kostnad:
Kostnadsfritt
Sista anmälningsdag:
03 feb 2022

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 3 februari klockan 23.59.

Kontakt