06 dec 2021 klocka 13.00 - 16.30

Hur används utvecklingsmedel i Halland?

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Välkommen till Länsstyrelsens halvdagsseminarium om hur utvecklingsmedel använts i Hallands län under år 2019-2020.

Syfte: Tanken med halvdagen är att sprida information och idéer om hur arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor kan utvecklas. Representanter från kommuner och verksamheter som beviljats medel från Länsstyrelsen redogör kort för hur medlen använts och vilka resultat som uppnåtts.

Målgrupp: Konferensen riktar sig till politiker, chefer och personal inom länets kommuner men även andra intresserade.

Tid: 6 december 2021 kl 13-16.30

Plats: Lokal Nissan, Länsstyrelsen i Halland, Slottsgatan 2 i Halmstad

Anmälan: Senast den 1 december via formuläret nedan. Konferensen genomförs på plats men även digitalt via skype. Ange i anmälan på vilket sätt du vill delta.

Vi bjuder på fika för deltagare på plats.

Varmt välkomna!

Progam för dagen

  • Trauma medveten omsorgs (TMO) -utbildning för familje- och jourhem i länets alla kommuner. Laholms kommun stod för ansökan. Familje- och jourhem arbetar nära de barn som upplevt våld, försummelse och övergrepp.
  • Laholms kommun redogör för hur medlen till Alternativ till våld (ATV) -utbildningen bidragit. Målet med satsningen är att ge medarbetarna metoder och verktyg som de tidigare saknade i sitt möte och arbete med våldsutövare.
  • Falkenbergs kommun beviljades medel för utbildning för stöd och hjälp till våldsutsatta barn, Kognitiv integrerad behandling vid barnmisshandel (KIBB).
  • Falkenbergs kommun, ansökte om medel för att förebygga bla våld i nära relationer för elever inom gymnasieskolans introduktionsprogram (IM). I kommunen finns viljeinriktningen att samtliga elever ska få med sig kunskap om jämställhet, lika värde och rättigheter/skyldigheter som individ samt hur man undviker våld och kriminalitet.
  • VIP utbildning för att nå funktionsnedsatta och att förebygga våld och utsatthet, Halmstads kommun . Personer med funktionsvariationer är en dubbelt utsatt grupp, svårigheten att uttrycka sig, bara känna att något är fel utan förstå vad som sker och utan ha kunskapen om ha rätten att säga ifrån, ökar risken att vara utsatt för övergrepp av olika slag. Att belysa ämnet våld i nära relationer och att här ha verktyg att jobba utifrån ett deltagarfokus är aktuellt.
  • Hur använda metoden Machofabriken i skolor och föreningar i Kungsbacka kommun? Syftet är att stötta skolor och föreningar att arbeta självständigt med metoden. Detta för att bredda det preventiva arbetet mot våld, destruktiva könsnormer och attityder för att på lång sikt minska förekomsten av våld i samhället.
  • Sommarkul i Halmstad; verksamhet under sommarlovet för att förebygga våld och bidra till ett meningsfullt sommarlov för barn, unga och familjer i Andersbergsområdet.
VAR:
Lokal Nissan, Länsstyrelsen i Halland, Slottsgatan 2 i Halmstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 dec 2021

Anmäl dig till konferensen via skype

Anmäl dig till koferensen på plats - sista anmälningsdag är passerad

Kontakt