Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

23 feb 2022 klocka 08.45 - 12.00

Delaktighet och inflytande- del 3

Illustrationen är gjord av Annefrid Sjöman

Välkommen till en utbildningsserie om delaktighet, inflytande och rättigheter för personer med olika funktionsnedsättningar.

Utbildningsserien kommer att handla om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om funktionshindersrörelsens roll i att uppnå det nationella funktionshinderspolitiska målet och FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Både det nationella funktionshinderspolitiska målet och FN konventionen handlar om att alla med funktionsnedsättningar ska kunna nå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet.

Funktionshindersrörelsen är en viktig aktör för att nå det funktionshinderspolitiska målet. I utbildningen kommer du få fördjupad kunskap om FN konventionen och om det funktionshinderspolitiska målet.

Syftet med utbildningsserien är att stärka funktionshindersrörelsens roll genom ökad kunskap.

Målet med utbildningen är att du ska känna dig stärkt i rollen att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Målgrupp: Utbildningsserien är riktad till dig som är ideellt engagerad i funktionshindersrörelsen i Halland. Du som är medlem i en funktionshindersförening, eller som jobbar med eller är engagerad i funktionshinderfrågor i Halland är välkommen att anmäla dig till utbildningen. Ingen ersättning utgår för utbildningen.

Utbildningens upplägg och anmälan

Utbildningsserien är uppdelad i fyra tillfällen. Du kan välja att gå på vissa delar eller alla fyra tillfällen. Du måste själv anmäla dig till respektive tillfällfälle i kalendern på vår webbplats.

Anmäl dig till tillfälle 1 den 10 november

Anmäl dig till tillfälle 2 den 24 november

Anmäl dig till tillfälle 4 den 3 mars

Konferensen kommer att teckenspråk- och text tolkas.

Utbildningsserien sker i samarbete mellan Länsstyrelsen Halland, Region Halland, Halmstads kommun, Falkenbergs kommun, Rättighetscentrum Halland och ABF Halland.

Program tillfälle 3

08:45 – 09:00 Uppstart, reflektion och sammanfattning från 2: a tillfälle

09:00 – 09:45 Funktionshinderspolitiska målet och dess inriktningar

Inriktning 3: individuella stöd och lösningar: syfte, konventions ambition och lagkrav utifrån rätt till självbestämmande

Hans von Axelson, Utredare, Myndigheten för Delaktighet (MFD)

09:45 - 10:05 Paus

10:05 – 10:50 Funktionshinderspolitiska målet och dess inriktningar

Inriktning 4: att förebygga och motverka diskriminering

Sofie Johansson, Verksamhetsledare, Rättighetscentrum Halland

11:50 – 11:00 Paus

11:00 – 11:45 Hur kan du vara med och påverka?

Agneta Söder, områdesansvarig, Funktionsrätts Sverige

11:45 – 12:00 Information om nästa avsnitt, förberedelser och Avslut

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 feb 2022

Anmäl dig

Behöver du hjälp med tekniken?

Om du inte har tillgång till eller upplever att du behärskar den digitala plattformen Teams kan du närvara vid de tre digitala tillfällena på plats, fysiskt, på ABF:s lokalkontor i respektive halländsk kommun. Det kommer finnas personal på plats som hjälper till att starta datorn så att du kommer med i mötet. OBS! Platserna är begränsade och MÅSTE förbokas hos ABF Halland, ring Martin Extor 035 17 77 52.

Kontakt