Risk för vattenbrist i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

03 mar 2022 klocka 14.45 - 18.30

Delaktighet och inflytande - del 4 - OBS! fysisk träff

Illustrationen är gjord av Annefrid Sjöman

Välkommen till en utbildningsserie om delaktighet, inflytande och rättigheter för personer med olika funktionsnedsättningar.

Utbildningsserien kommer att handla om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och om funktionshindersrörelsens roll i att uppnå det nationella funktionshinderspolitiska målet och FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Både det nationella funktionshinderspolitiska målet och FN konventionen handlar om att alla med funktionsnedsättningar ska kunna nå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet.

Funktionshindersrörelsen är en viktig aktör för att nå det funktionshinderspolitiska målet. I utbildningen kommer du få fördjupad kunskap om FN konventionen och om det funktionshinderspolitiska målet.

Syftet med utbildningsserien är att stärka funktionshindersrörelsens roll genom ökad kunskap.

Målet med utbildningen är att du ska känna dig stärkt i rollen att främja rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Målgrupp: Utbildningsserien är riktad till dig som är ideellt engagerad i funktionshindersrörelsen i Halland. Du som är medlem i en funktionshindersförening, eller som jobbar med eller är engagerad i funktionshinderfrågor i Halland är välkommen att anmäla dig till utbildningen. Ingen ersättning utgår för utbildningen.

Utbildningens upplägg och anmälan

Utbildningsserien är uppdelad i fyra tillfällen. Du kan välja att gå på vissa delar eller alla fyra tillfällen. Du måste själv anmäla dig till respektive tillfällfälle i kalendern på vår webbplats.

Anmäl dig till tillfälle 1 den 10 november

Anmäl dig till tillfälle 2 den 24 november

Anmäl dig till tillfälle 3 den 23 februari

Det kommer inte att finnas teckenspråk- och text tolkning på plats, på grund av utbildningens upplägg. Deltagare vid behov av tolk kan boka detta via Region Hallands tolkcentral.

Boka via tolkcentralen på Region Hallands webbplats Länk till annan webbplats.

Hörslinga finns i lokalen.

Utbildningsserien sker i samarbete mellan Länsstyrelsen Halland, Region Halland, Halmstads kommun, Falkenbergs kommun, Rättighetscentrum Halland och ABF Halland.

Program tillfälle 4

Moderater: Anna Kinch, vice ordförande, Regionala Funktionshindersrådet, Referensgruppen

14:45 – 15:00 Dropp in och café

15:00– 15:15 Uppstart, reflektion och sammanfattning från 3:e tillfälle

15:15 – 16:00 Att förverkliga ett inkluderande samhälle - Funktionshinderrörelsens betydelse - Prof. Magnus Tideman, Högskolan i Halmstad

16:00- 16:15 Paus

16:15 – 17:00 Forts. Att förverkliga ett inkluderande samhälle - Funktionshinderrörelsens betydelse - Prof. Magnus Tideman, Högskolan i Halmstad

17:00 – 18:00 Gruppdiskussion kring funktionshinderspolitiska arbetet framåt med enklare förtäring

18:00 – 18:30 Reflektion och avslutning

VAR:
Fysisk träff, Folkets Hus i Varberg
KOSTNAD:
Kostnadsfritt, vid avbokning senare än 2 dagar innan utgår en avgift på 100kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 feb 2022

Anmäl dig

Kontakt

Yvonne Danielsson

Konsulent, Stab Hälsa och funktionsstöd

Telefon 035-14 61 11

Monica Svensson

Funktionsrättskonsulent

Telefon 035-13 78 48