14 okt 2021 klocka 13.00 - 16.00

Lär dig ta bättre bilder och filmer med din mobil

Tre personer tittar på mobiltelefon

Nu mer än någonsin tidigare är det dags att marknadsföra sig via nätet! På de här träffarna lär du dig att ta bättre bilder och göra kortare filmer med din mobil eller kamera för bättre marknadsföring.

Syftet med träffarna är att ge kunskaper i fotografering och filmning med mobiltelefonen. Efter träffarna ska du ha fått grundläggande kunskaper i fotografering, komposition och ljussättning samt kunna göra enkla produktionsfotograferingar samt kunna göra kortare filmer med mobilen. Dessutom får du kunskap om de lagar som gäller för marknadsföring och delning av foto och filmer.

Målgrupp: Träffarna riktar sig till dig som driver alla typer av företag utanför primärproduktionen med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden, på orter som har färre än 3 000 invånare.

Upplägg: Träffarna är två eftermiddagar à tre timmar och de varvas med teori och praktiska övningar. Egen mobil krävs. Inga förkunskaper i fotografering krävs.

Tvådagars demoträff den 14 och 21 oktober 2021

Tid: Torsdagarna den14 och 21 oktober, klockan 13.00-16.00.

Plats: Björkängs vägkrog i Himle, utmed E6

Anmälan: Senast den 8/10

Kostnad: Information och material är kostnadsfritt för små företag på landsbygden. Fika bekostas av deltagaren. Medtag egen mobiltelefon eller kamera.

Anmälan och frågor

Träffarna anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen och Reklam & Co in Sweden AB

Ingvor Johansson 010-224 33 93 ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Mia Karlsvärd 070-828 42 27 mia@miakarlsvärd.com

Träffarna kan leda till

Syftet med projektet är att ge fler jobb till den Halländska landsbygden. Detta ska ske genom att ge småföretag som har intresse att utvecklas mer kunskap. Utbildningsträffarna som ska utföras får endast riktas till aktiva företagare på orter med färre än 3000 invånare på den halländska landsbygden.

Varje kurs ska bestå av 2 träffar á 3 timmar, med teoretisk och praktisk del inne eller ute.

Innehåll:

Deltagarna ska:

-Förstå värdet av att lägga ut en bra bild eller film

-Vad vill man kommunicera och varför?

-Få en genomgång om hur man tar bra bilder för marknadsföring

-Viktiga saker att tänka på när man tar bilder

-Hur man tar bra bilder

-Kunna göra enkla filmer med mobilen

-Lära sig att redigera filmer i mobilen

-Veta att det finns mer avancerade filmprogram i datorn

-Tips och trick vid filmning och redigering av film.

Inga förkunskaper ska krävas av deltagarna.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdet logotype
VAR:
Björkängs vägkrog i Himle, utmed E6
KOSTNAD:
Information och material är kostnadsfritt för små företag på landsbygden. Fika bekostas av deltagaren. Medtag egen mobiltelefon eller kamera.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 okt 2021

Kontakt