21 okt 2021 klocka 09.00 - 12.00

På väg uppåt – ett webbinarium om värdet av jämställdhet i skogssektorn

Save the date

Välkommen till webbinariet den 21:e oktober kl. 9-12!

Från start till resultat

Fem föreläsningar som kommer att ge dig konkreta fakta och verktyg så att du kan skapa en attraktivare arbetsplats och en god arbetsplatskultur. Webbinariet är ett samarbete mellan Skåne och Halland.

Ett av målen i de regionala skogsstrategierna är att genomföra aktiviteter för att öka jämställdheten i skogssektorn och medvetandegöra värdet av jämställdhet i företagandet.


Målgrupp:
Företagare, tjänstepersoner, lärare, personer med rekryteringsansvar, nätverk för jämställd skogssektor med flera.

Program:

8.45 Incheckning

9.00 Inledning av moderator Malin Wildt-Persson, Leder&Utvecklar AB

9.10 Karriär på lika villkor? Anna Schyman, vice ordf. i Nätverket för yrkesverksamma kvinnor i skogsbranschen (NYKS)

9.30 Kvinnors entreprenörskap – en förutsättning för en mer konkurrenskraftig och jämställd skogssektor? Marie Appelstrand, fil. dr., universitetslektor, Inst.för Handelsrätt, Ekonomihögskolan, Lunds universitet

9.50 Paus

10.00 Skogsmästarskolans roll för en jämställd skogssektor. Emma Eriksson och Anna Ekberg, studenter på Skogsmästarskolan

10.20 Inkludering för en effektivare räddningstjänst. Per Mood, Tf Räddningschef i Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund

10.40 Paus

10:50 Respekttrappan – 7 steg för praktiskt jämlikhetsarbete. Malin Averstad Ryd, Jämlikhetskonsult & uppdragssamordnare, Make Equal

11:45 Diskussion & Avslut

Ett samarbete mellan Hallands regionala skogsprogram och Skånes skogsstrategi

Kontakt Skåne, Kerstin Rietz, kerstin.rietz@lansstyrelsen.se
Kontakt Halland, Annica Lindén, annica.linden@lansstyrelsen.se

Anmäl dig redan idag på Länsstyrelsen Skånes webbplats! Länk till annan webbplats.
Länk till webbinariet får du dagen innan.

VAR:
Digital konferens
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 okt 2021

Kontakt