19 okt 2021 klocka 08.00 - 16.00

Utbildning i grundläggande livsmedelshygien

gröna och röda tomater på en kvist

Länsstyrelsen erbjuder utbildningar i livsmedelshygien för dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där man hanterar livsmedel på den halländska landsbygden.

Syfte: Kursernas mål är att ge grundläggande kunskaper om livsmedelshygien. Efter kursen ska du ha allmän kännedom om mikroorganismer, känna till hur du förebygger och undviker matförgiftningar, förstå betydelsen av personlig hygien och hygieniska förhållanden i verksamheten.

Målgrupp: Kurserna riktar sig till små och mikroföretag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden och finansieras delvis med medel från landsbygdsprogrammet.

Livsmedelssäkerhet grundkurs

Tid: Endagars utbildning tisdag den 19 oktober 2021 8.00-16.00

Plats: Laxbutiken i Heberg

Kostnad: 400 kronor exklusive moms för material, diplom och mat under dagen

Anmälan: Senast den 12 oktober

Grundkursen i Livsmedelsäkerhet erbjuds även som webbutbildning och
e-learning
. Kostnad 400 kronor exklusive moms för internetinloggning, support vid problem samt avslutande diplom.

Anmälan och frågor:

Ingvor Johansson, 010-224 33 93, ingvor.johansson@lansstyrelsen.se

Caroline Malmgren, 070-915 01 65 caroline.malmgren@anticimex.se

Lär dig grundläggande livsmedelshygien

Grundläggande kunskap för alla livsmedelshanterande verksamheter. Rätt kunskap och rutiner skapar en lönsammare verksamhet. Utbildningen ger de baskunskaper som krävs för en säker livsmedelshantering. I utbildningen varvas teori, praktik och diskussioner med grupparbeten. Utbildningen är endagars och avslutas med ett skriftligt prov och godkänt resultat ger ett diplom.

Kursinnehåll:

  • Vad innebär livsmedelskvalitet.
  • Smittämnen och smittkällor i livsmedelshantering.
  • Grundförutsättningar för livsmedelshantering.
  • Kritiska steg i livsmedelshantering.
  • Baskrav för egenkontroll.
  • Myndigheternas roll, lagstiftning och offentlig kontroll.
  • Personlig hygien och rutiner.
  • Matförgiftningar, allergener och andra hälsofaror.

Lär dig grundläggande livsmedelshygien på webben

Webbaserad utbildning i Grundläggande Livsmedelshygien ger ett flexibelt och kostnadseffektivt lärande som alternativ till lärarledda utbildningar. Samma kurs som ovan men webbaserad, avslutas med ett skriftligt prov och godkänt resultat ger ett diplom.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområdet logotype
VAR:
Laxbutiken i Heberg
KOSTNAD:
400 kronor exklusive moms för material, diplom och mat under dagen.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
12 okt 2021

Kontakt