19- 01 nov dec klocka 00.00 - 00.00

Internationella mansdagen och En vecka fri från våld

En vecka fri från våld är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som äger rum i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november. Initiativet är skapat av Unizon och MÄN och stöds av Sveriges Kommuner och regioner, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna.

Som en del i arbetet erbjuder Länsstyrelserna i södra Sverige flera spännande webbsändningar på temat under vecka 47 den 22 november – 1 december, som du kan läsa mer om i kalendern nedan.

I Halland kommer vi också att uppmärksamma detta i samverkan med länets kommuner, Region Halland och civilsamhället under vecka 48. Syftet är att tillsammans belysa vikten av att arbeta förebyggande och kunskapsbaserat för att motverka samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor, risk- och missbruk, destruktiva maskulinitetsnormer och ojämställdhet i stort.

Internationella mansdagen 2021

När det gäller Internationella mansdagen (19 november) 2021 vill vi särskilt uppmärksamma mäns roll i ett aktivt föräldraskap och omsorg i hemmet, eftersom barn till omsorgsfulla pappor mår bättre och i mindre utsträckning riskerar att använda våld när de växer upp.

Gå till Nomineringskampanjen: ”Män som är goda förebilder i Halland” på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Hashtaggen #vågavaraförebild

Arbetar din verksamhet eller organisation systematiskt med att förebygga mäns våld mot kvinnor, risk- och missbruk, destruktiva maskulinitetsnormer och ojämställdhet i stort?

Uppmärksamma gärna din organisations eller verksamhets förebyggande arbete i samband med Internationella mansdagen och/eller En vecka fri från våld genom att använda hashtaggen #vågavaraförebild.

Kalender för aktiviteter som pågår under vecka 47 och 48

Preventionspusslet - MÄN

Välkommen till inspirationsföreläsning om Preventionspusslet, som bygger på organisationen MÄN:s samlade kunskaper om våldsprevention, tankar och erfarenheter av förändringsarbete.

Länk till mer information och anmälan till "Preventionspusslet" hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Sjukvårdens ansvar för mötet med våldsutsatta äldre

Lära dig mer kring metoder för att upptäcka våld bland äldre inom sjukvården. Föreläsaren Johanna Simmons är ST-läkare i geriatrik och adjungerad lektor vid Linköpings Universitet.

Länk till mer information och anmälan till "Sjukvårdens ansvar..." hos Länsstyrelsen i Jönköping Länk till annan webbplats.

Projekt Tidsresor på temat heder

Kvinnojouren Kalmar och Kalmar läns museum berättar om sitt arbete med tidsresemodellen heder. Välkommen till ett program där vi berättar hur dåtid och nutid kan användas för att skapa en bättre framtid.

Länk till mer information och anmälan till "Tidsresor på temat heder" hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Lunchföreläsning om Klippans kommunövergripande arbete med våldsprevention

En digital lunchföreläsning om Klippans arbete med kommunövergripande våldsprevention.

Klockan 12.00-12.45, digitalt via Teams

Länk till lunchföreläsningen om Klippans arbete med våldsprevention Länk till annan webbplats.

Arrangör: Länssstyrelsen i Skåne

Välj att sluta – en nationell telefonlinje till våldsutövare

Välj att sluta är sedan januari 2021 en nationell telefonlinje dit vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer kan vända sig. Även yrkesverksamma, våldsutsatta och anhöriga kan ringa. Vid seminariet får du reda på mer om hur Välj att sluta arbetar och även om vilka resultat vi uppnådde under pilotprojektet 

Länk till mer information och anmälan till "Välj att sluta..." på Manscentrum Länk till annan webbplats.

Våldsförebyggande vägledningar och metoder i skolan

Förskola och skola är en viktig arena när det gäller att förebygga mäns våld mot kvinnor. Rädda barnen har tagit fram flera olika vägledningar och metoder som kan användas i detta arbete.

Länk till mer information och anmälan till "Våldsförebyggande vägledningar..." hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Trygghet och skola, situationell prevention

Lyssna till Stiftelsen Tryggare Sverige som föreläser på temat med utgångspunkt i rapporten ”Trygghet i skolan”. Hur kan vi förstå och arbeta med den fysiska miljöns påverkan för att öka säkerheten och tryggheten i skolmiljöer?

Länk till mer information och anmälan till "Trygghet och skola" hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Högsby kommuns förebyggande arbetet i skolan

Högsby kommun har under flera år arbetat våldsförebyggande med olika metoder i förskola och skola. Deras arbete har uppmärksammats nationellt som ett gott exempel och under seminariet får ni ta del av deras arbete – deras val av metoder och vilka resultat de gett.

Länk till mer information och anmälan till "Högsby kommuns förebyggande arbete..." hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Orage day MC – Maria Andersson

Maria Andersson, författare och entreprenör som brinner för samhällsfrågor föreläser om när machokulturen bidrar till att bryta normer och tystnadskulturen.

Länk till mer information och anmälan till "Orange day MC" hos Studieförbundet Vuxenskolan Länk till annan webbplats.

VIP-programmet - våldsförebyggande arbete med personer med funktionsvariationer

Välkommen till en föreläsning om VIP-programmet. VIP står för Viktig Intressant Person, och är en metod för att arbeta våldsförebyggande med personer med intellektuella och psykiska funktionsvariationer.

Länk till mer information och anmälan till "VIP-programmet" hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

HBTQ och heder - Hbtq-personers levnadsvillkor och dubbla utsatthet

Föreläsningen kring unga hbtq-personers levnadsvillkor och hur dessa ungas utsatthet förstärks av hedersnormer.

Länk till mer information och anmälan till "HBTQ och heder" hos Länsstyrelsen Kronoberg Länk till annan webbplats.

Alkohol och våld

Alkohol bidrar till mycket av det våld som sker i samhället, såväl gatuvåld som partnervåld och våld mot barn. Sven Andreasson, professor i socialmedicin, kommer under föreläsningen fördjupa oss i kopplingen mellan våld och alkohol.

Länk till mer information och anmälan till "Alkohol och våld" hos Länsstyrelsen i Hallands län Länk till annan webbplats.

Medborgarlöften och lokal samverkan

Kommunpolis Magnus Areskog beskriver hur kommunpolisen och Borgholms kommun samverkat för att inkludera området mäns våld mot kvinnor i sina medborgarlöften.

Länk till mer information och anmälan till "Medborgarlöften..." hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Machofabriken - ett våldspreventivt verktyg

Verktyget består av små korta filmer samt handledning med övningar kring frågor om jämställdhet, makt, vänskap och relationer, samtycke, sexuella trakasserier, våld och ungas utsatthet på nätet. Målgrupp för verktyget är ungdomar 13–25 år och genom filmer, interaktiva övningar och samtal ges möjlighet till att utmana destruktiva och stereotypa normer.

Länk till mer information och anmälan till "Machofabriken" hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Morgan Alling om att dra nytta av negativa erfarenheter

Morgan föreläser om att vända en negativ start i livet, med utgångspunkt från sin egna uppväxt som var fylld med svek, lögner, misshandel och utanförskap. Morgan berättar hur han lyckats se på sitt bagage som en fördel och styrka. Minnena kommer man aldrig ifrån, men man kan bli vän med sin historia.

Länk till mer information och anmälan till "Morgan Alling..." hos Länsstyrelsen Kronoberg Länk till annan webbplats.

BRA-samtal: ett sätt att uppmärksamma Barns Rätt som Anhöriga

BRA-samtal är en modell utformad av Stiftelsen Allmänna Barnhuset för att stödja personal inom kommuner, landsting/regioner och idéburna organisationer i hur de kan gå tillväga för att uppmärksamma anhöriga barns rätt till information, råd och stöd.

Länk till mer information och anmälan till "BRA-samtal" hos Länsstyrelsen Kalmar Länk till annan webbplats.

Schyssta relationer – Utväg Skaraborg

Utväg Skaraborg är en verksamhet som utbildar i metoden Schyssta relationer. Denna föreläsning ger dig en bild av hur din verksamhet kan arbeta våldspreventivt mot personer med intellektuellt funktionshinder genom denna metod.

Länk till mer information och anmälan till "Schyssta relationer" hos Länsstyrelsen Jönköping Länk till annan webbplats.

Berättarbaren i Kungsbacka: Vem har sagt något om kärlek? Elaf Ali

En berättarbar om hedersvåld, där författaren och journalisten Elaf Ali berättar utifrån sin hyllade debutroman Vem har sagt något om kärlek? Elaf Ali är född 1987 i Irak och kom till Sverige som fyraåring.

Klockan 18.30-19.30, digitalt via Teams

Länk till berättarbaren med Elaf Ali på Kungsbackas webbplats Länk till annan webbplats.

Arrangör: Kulturhuset Fyren Kungsbacka

Kungsbacka kvinnojour - "Våga ställa frågor om våld i nära relationer"

Har du frågor om våld i nära relation? Du är välkommen att ställa frågor till Kungsbacka kvinnojour helt anonymt.

Klockan 09.00-11.00, digitalt via Zoom

Länk till våga ställa frågor om våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Arrangör: Medborgarskolan

Pyssla och prata kring våld

Kom till en mysig workshop, där vi tillsammans pysslar och pratar om olika sorters våld. Du som kvinna är extra välkommen, men alla får komma. Du som deltar behöver inte prata om egna upplevelser eller händelser. Vi har som syfte att skapa en mötesplats där vi pratar om ett viktigt ämne och delar med oss av åsikter och tankar.

Klockan 13.30-15.30

Plats: Medborgarservice Andersberg, Festlokalen, Halmstad

Arrangör: Halmstad kommun

Länk till Pyssla och prata kring våld och anmälan Länk till annan webbplats.

Dialogmöte - Vad kan män göra för att förhindra våld i nära relationer?

12 män bjuds in från olika förvaltningar (både tjänstemän och politiker) i Halmstad kommun till lunch i Skybaren på socialförvaltningen den 30 november kl. 12.00-13.30. Där kommer dom att träffa Thomas Karlsson/gymnasielärare UAF för dialog kring temat är vad kan män göra för att förhindra våld i nära relationer.

Det går inte att anmäla sig till denna aktivitet.

Arrangör: Halmstad kommun

Demokratisoppa - Hur motverkar vi radikalisering?

Temat är att förebygga våldsbejakande extremism; hur kan vi förhindra att unga radikaliseras och hur kan vi arbeta problemlösande och förebyggande på olika nivåer. Målgrupp är lärare alla kategorier, förskolepedagoger, skolans ledning, beslutsfattare och lärarstudenter

Klockan 12.00-13.00

Plats: Högskolan i Halmstad och online, öppen anmälan

Arrangör: UHR/Den globala skolan i samarbete med Högskolan i Halmstad, Folkuniversitetet och Europa Direkt i Hallands län

Länk till demokratisoppa - Hur motverkar vi radikalisering? Länk till annan webbplats.

Föreläsning med författaren Eva Frejemon - "Allt är bara bra"

Författaren Eva Frejemons bok "Allt är bara bra" från 2021 baseras på egna och andras erfarenheter från våld i nära relationer.

Klockan 18.00-19.00

Plats; Medborgarskolan Kungsbacka, anmälan krävs

Länk till föreläsningen med Eva Frejemo och anmälan Länk till annan webbplats.

Arrangör: Medborgarskolan

En trygg föreningsmiljö

En trygg föreningsmiljö som skapar förtroende mellan ledare och aktiva är viktigt för att man ska trivas, prestera och utvecklas. Detta förtroende kan i sin tur leda till att barn och unga som far illa i andra miljöer vågar berätta om sin situation. Halmstads kommun tillsammans med RF-SISU Halland kommer att lyfta hur man som förening kan arbeta med Ledarguiden, skapa trygga idrottsmiljöer samt om utbildningsmaterialet ”Ledare som lyssnar”. Socialtjänsten är på plats och informerar om vad man kan och bör göra när man känner oro för att ett barn riskerar att fara illa. Dessutom kommer Rädda barnen att presentera sitt arbete med barn och unga.

Klockan 18.00-20.00, digitalt via Teams

Arrangör: Halmstad kommun i samverkan med RF-SISU Halland och Rädda Barnen

Länk till anmälan på idrottOnline Länk till annan webbplats.

Panelsamtal om våld, sex, schyssta relationer och mycket mer!

Nolltrefem bjuder in Ungdomsjouren Tigerlilja och kvinnojouren Viktoria för ett panelsamtal på temat En vecka fri från våld. Samtalet tar avstamp i frågor som rör mäns/killars våld mot kvinnor/tjejer, sex och samtycke, schyssta relationer och hur man som ung kan få hjälp i svåra situationer.

Kl. 18.00-19.15

Plats: Nolltrefem i Halmstad. Det går också att ta del av samtalet via Facebook-eventet eller Instagram@nolltrefem

Länk till aktiviteten kommer inom kort

Arrangör: Nolltrefem, Halmstad

Barn och unga på nätet

Föreläsning med Maria Dufva, krimonolog och författare, kring grooming, brott på nätet samt hur föräldrar och andra viktiga vuxna kan prata med barn om risker på nätet.

Kl. 17.00-18.00, digitalt

Länk till mer information och anmälan till "Barn och unga på nätet" hos Länsstyrelsen Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lunchföreläsning om barns utsatthet på nätet

Soroptimisterna bjuder in till en lunchföreläsning av Caroline Engvall, som är journalist och författare och har skrivit flera böcker om barn i svensk sexhandel, bland annat boken "14 år till salu" som kom ut 2008.

Klockan 11.45-12.30, digital föreläsning

Länk till föreläsningen med Caroline Engvall på soroptimistsverigeklubbens webbplats  Länk till annan webbplats.

Arrangör: Soroptimist Sverige

Föreläsning om våld i ungas relationer

Hur kan föräldrar och andra vuxna upptäcka, ge stöd och skydda unga? Hur kan vi stötta våra unga i vad som är en sund och härlig relation. Föreläsaren Hanna Nordlund är sakkunnig inom förbyggande arbete på riksförbundet Unizon.

Klockan 19.00-20.00, digital föreläsning

Länk till föreläsningen med Hanna Nordlund på Kungsbackas webbplats Länk till annan webbplats.

Arrangör: Föräldrar Emellan Kungsbacka

 "Våldsförebyggande metoder kopplat till mäns våld mot kvinnor"

Föreläsning med Matthias som till vardags arbetar inom polisen. Utbildad instruktör i självskydd o konflikthantering.

Klockan 18.00

Plats: Medborgarskolan Halmstad, anmälan krävs

Länk till föreläsningen med Matthias och anmälan Länk till annan webbplats.

Arrangör: Medborgarskolan

Kungsbacka kvinnojour - ”Våga ställa frågor om våld i nära relation”

Har du frågor om våld i nära relation? Du är välkommen att ställa frågor till Kungsbacka kvinnojour helt anonymt.

Klockan 18.00-20.00, digitalt via Zoom

Länk till våga ställa frågor om våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Arrangör: Medborgarskolan

Pyssla och prata kring våld

Kom till en mysig workshop, där vi tillsammans pyssla r och pratar om olika sorters våld. Du som kvinna är extra välkommen, men alla får komma. Du som deltar behöver inte prata om egna upplevelser eller händelser. Vi har som syfte att skapa en mötesplats där vi pratar om ett viktigt ämne och delar med oss av åsikter och tankar.

Klockan 18.00-20.00

Plats: Medborgarservice Andersberg, Festlokalen, Halmstad

Arrangör: Halmstad kommun

Länk till anmälan - Pyssla och prata kring våld på Halmstads kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Kungsbacka kvinnojour- ”Våga ställa frågor om våld i nära relation”

Har du frågor om våld i nära relation? Du är välkommen att ställa frågor till Kungsbacka kvinnojour helt anonymt.

Klockan 14.00-16.00, digitalt via Zoom

Länk till våga ställa frågor om våld i nära relationer Länk till annan webbplats.

Arrangör: Medborgarskolan

Samtal om manliga normer och boken "Brev till mannen" av Bianca Kronlöf

Delta i ett samtal mellan Studentkårens manliga ledamöter och Högskolan i Halmstads forskare och docent Frida Stranne. Samtalet bygger på Bianca Kronlöfs bok "Brev till mannen" och de tankar och känslor som boken väcker.

Kl. 16.30-17.30

Plats: Högskolan i Halmstad, sal S1080, men går även att delta online

Arrangör: Halmstad studentkår

Länk till Samtal om manliga normer och "Brev till mannen" och anmälan Länk till annan webbplats.

Föreläsning med författaren Erika Pragler ”När livet vände, med ärr i själen”

Klockan 17.30

Plats: Medborgarskolan Kungsbacka, anmälan krävs

Länk till föreläsningen "När livet vände, med ärr i själen" och anmälan Länk till annan webbplats.

Föreläsning med Vladimir Ahmed "Vi måste våga prata om det här"

Vladimir Ahmed är föreläsare, influenser och grundare av "Vi är Sverige-metoden". Han är med på listan över de 100 mest framgångsrika och har fått hederspris för jämställdhet. Ahmed blandar fakta med personliga berättelser om sin egen resa in i det svenska samhället. Varför hans far upplevde total maktlöshet i Sverige medan hans mamma upplevde stor befrielse när de kom till Sverige.

Föreläsningen riktar sig till män men alla är välkomna.

Klockan 18.00-20.00

Plats: Medborgarservice Andersbergsringen, Festlokalen, Halmstad

Arrangör: Halmstad kommun

Länk till föreläsningen "Vi måste prata om det här" och anmälan Länk till annan webbplats.

På förmiddagen kommer Ahmed föreläsa kring våld i nära relationer för elever på Halmstads gymnasieskolor.

Ljusmanifestation

Klockan 17.00, utanför Falkenbergs bibliotek

Arrangör: Falkenbergs kvinnojour

Har du en aktivitet som ska in i kalendern? Hör av dig till Jennie Wallin, se kontaktuppgifter nedan.

VAR:
Digitalt, se respektive aktivitet
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt