20- 21 okt sep klocka 08.30 - 12.00

Konferens om våldsförebyggande arbete

Den 20 och 21 oktober bjuder Länsstyrelsen i Hallands län in till två digitala halvdagar med fokus på våld och förebyggande insatser.

Samhället har hittills fokuserat på att hantera våldets konsekvenser i form av stöd och skydd snarare än dess orsaker. I nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor betonas vikten av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete, fokus på barn och unga samt pojkar och mäns delaktighet i arbetet.

Det våldsförebyggande arbetet har ett särskilt fokus på barn och unga, inte minst eftersom det är i denna målgrupp som vi kan förebygga mest. Men arbetet bör utgå från en tanke om en hela-kommunen-ansats vilket innebär att vi tillsammans kan förebygga våld. Om flera gör lite blir det mer än om bara en gör mycket.

Syfte: Ökad kunskap om våld, genus och våldsprevention

Målgrupp: Politiker, tjänstepersoner, chefer, polis, skola, föreningar och ideella organisationer

Anmälan: Via nedan formulär.

Efter kunskapsdag erbjuder Länsstyrelsen de kommuner som önskar kommundialog för att diskutera var de befinner sig i det våldspreventiva arbetet samt vilka behov av stöd de har i det långsiktiga arbetet.

Program

08.30 – 09.00 Inledning av Brittis Benzler, Landshövdning i Hallands län

09:00 – 12.00 Jämställdhetsmyndigheten

Katarina Eman Risberg och Karin Ljung Aust, utredare på Jämställdhetsmyndigheten inom området Mäns våld mot kvinnor, ger oss en fördjupning i verkningsfullt våldsförebyggande arbete och hur det kan utformas – vad är våld, varför ska vi arbeta våldsförebyggande och på vilket sätt ska vi göra det?

08.30 – 12.00 Dag 2 består av lokalt våldspreventivt arbete:

Klippan fritt från våld, Klippans kommun - Sedan hösten 2019 arbetar Klippans kommun med satsningen Klippan fritt från våld med fokus på att skapa ett kommunövergripande våldsförebyggande arbete. Process- och utvecklingsledare Sara Nylander och Clara Svensson kommer berätta hur Klippans kommun kom igång, viktiga delar och angreppsätt i arbetet, vikten av en kartläggning samt utmaningar och framgångsfaktorer i arbetet.

Börja Prata, Laholms kommun - Börja prata är ett samverkansprojekt som involverar socialtjänst, pedagoger, rektorer och elevhälsa på medverkande skolor och riktar sig till elever i årskurs 5. Personal från socialförvaltningen och barn och ungdomsförvaltningen representeras av Ola Brandt, Anders Rasmussen, Sara Jaoudat, Ingrid Gustavsson, Karin Tideman, Petra Filipsson, Caroline Tannerfalk och Mikael Ahlborg, Halmstads högskola.

Skolan mitt i byn - Halmstad kommun - Skolan Mitt I Byn på Andersbergsskolan i Halmstad har gått från att vara ett projekt till permanent verksamhet inom barn- och ungdomsförvaltningen. Frida Ahlgren, samordnare för Skolan Mitt I Byn, kommer berätta om arbetet som framför allt bygger på integration, föräldrasamverkan, aktiv fritid och framtidstro.

Mentorer i våldsprevention (MVP), Halmstads kommun – MVP är en universell kunskapsbaserad våldsförebyggande metod som är särskilt utformad för att hantera frågor om kön och våld. Emma Silvandersson, idrottslärare och projektledare, delar med sig av sina erfarenheter av att arbeta med MVP inom ekonomprogrammet på Sannarpsgymnasiet i Halmstad.

VAR:
Digitalt, länk till anmälda skickas ut några dagar innan konferensen
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt