19 nov 2021 klocka 00.00 - 23.30

Nomineringskampanj: ”Män som är goda förebilder i Halland”

Känner du någon man som är en god förebild i arbetet för jämställt föräldraskap?

Någon som på olika sätt arbetar för:

  • Att män ska ta en aktiv roll i föräldraskapet och omsorgen i hemmet

Det kan vara en privatperson, en kollega på arbetsplatsen eller i någon förening.

När det gäller Internationella mansdagen 2021 vill vi särskilt uppmärksamma mäns roll i ett aktivt föräldraskap och omsorg i hemmet, eftersom barn till omsorgsfulla pappor mår bättre och i mindre utsträckning riskerar att använda våld när de växer upp.

Här kan du nominera senast 9 november klockan 12:00.

VAR:
Förebilder i Halland
KOSTNAD:
-
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
09 nov 2021

Nominera en man som är förebild

Kontakt