19- 05 nov dec klocka 00.00 - 00.00

Internationella mansdagen och En vecka fri från våld

Färgglada ballonger släpps mot en blå himmel.

I november infaller ”Internationella mansdagen” och ”En vecka fri från våld”. I Halland kommer vi uppmärksamma detta i samverkan med länets kommuner, Region Halland, civilsamhället och intilliggande län.

Syftet är att tillsammans belysa vikten av att arbeta förebyggande och kunskapsbaserat för att motverka samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor, risk- och missbruk, destruktiva maskulinitetsnormer och ojämställdhet i stort.

Internationella mansdagen 2021

När det gäller Internationella mansdagen (19/11) 2021 vill vi särskilt uppmärksamma mäns roll i ett aktivt föräldraskap och omsorg i hemmet, eftersom barn till omsorgsfulla pappor mår bättre och i mindre utsträckning riskerar att använda våld när de växer upp.

Gå till Nomineringskampanjen: ”Män som är goda förebilder i Halland” på Länsstyrelsens webbplats

En vecka fri från våld

"En vecka fri från våld" är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som äger rum i samband med FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor (25/11) och sker under vecka 48.

Registrera ditt förebyggande arbete och/eller aktivitet senast 12 november

Planerar din verksamhet eller organisation särskilda aktiviteter under ”Internationella mansdagen” och/eller ”En vecka fri från våld”? Arbetar din verksamhet eller organisation systematiskt med att förebygga mäns våld mot kvinnor, risk- och missbruk, destruktiva maskulinitetsnormer och ojämställdhet i stort?

Länsstyrelsen har skapat en gemensam kalender för Halland med syftet att synliggöra bredden av förebyggande arbete, aktiviteter och aktörer i länet som arbetar förebyggande, men också för att belysa vikten av förebyggande arbete, lyfta goda exempel och förebilder samt inspirera till samverkan.

Registrera din organisations eller verksamhets förebyggande arbete och/eller aktiviteter i samband med ”Internationella mansdagen” och/eller ”En vecka fri från våld” nedan:

Anmälan för aktivitet

Kalender för aktiviteter som pågår under vecka 47 och 48

Aktiviteter fylls på löpande.

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Namn på aktivitet 1

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:


Namn på aktivitet 2

Kort beskrivning

Tid och plats:

Länk till aktivietet:

Arrangör:

Hashtaggen #vågavaraförebild

Uppmärksamma gärna din organisations eller verksamhets förebyggande arbete och/eller aktiviteter i samband med ”Internationella mansdagen” och/eller ”En vecka fri från våld” genom att använda hashtaggen #vågavaraförebild.

VAR:
Runt om i Halland
KOSTNAD:
Se respektive aktivitet
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt

Jennie Wallin

Samordnare föräldraskapsstöd och mäns våld mot kvinnor