23 sep 2021 klocka 10.00 - 14.30

Ekodag på Tångagård och Tuvagård

Bildkollage med åkrar och maskar

- Öka den biologisk mångfalden på din gård – både över och under jord

Välkommen till en intressant dag i fält där vi pratar om och delar erfarenheter kring

  • Åtgärder för en ökad biologiska mångfald på och kring åkern – möjligheter och utmaningar
  • Hur markens bördighet kan förbättras och undersökas – vi gräver gropar!
  • Vall som verktyg för att förbättra markens bördighet

Vi kommer att vara på Tångagård där Ivar Nilsson odlar 50 ha olika grönsaker samt på Tuvagård där Benjamin Eriksson bedriver mjölkproduktion. Vi hör dem berätta om sitt samarbete och sina tankar kring biologisk mångfald och markhälsa på sina gårdar. Medverkar gör rådgivarna Camilla Oskarsson, hortonom på Växa Sverige, Sofie Pålsson, växtodlingsagronom på Hushållningssällskapet samt Maria Henriksson, agronom på Länsstyrelsen. Representanter från Ekologiska Lantbrukarna Halland och SMAK Certifiering kommer att vara på plats.

  • Vi bjuder på matig lunchsmörgås, dricka och kaffe.
  • Kom ihåg bra skor och kläder efter väder. Vi kommer att gå 1-2 km bland fälten på Tångagård.
  • Covid-19: Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och förväntar oss att alla deltagare hjälps åt att hålla avstånd så att evenemanget kan genomföras på ett säkert sätt. Handsprit kommer finnas på plats. Sena ändringar kan ske i händelse av nya restriktioner.

Dagen hålls tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna Halland, Hushållningssällskapet Halland och Växa Sverige.

VAR:
Tångagård, Lastad 256, 311 95 Falkenberg
KOSTNAD:
Dagen är kostnadsfri och riktar sig till alla som är verksamma inom jordbruk- och trädgårds
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 sep 2021

Anmäl dig

Eu-flagga

Kontakt