29 okt 2021 klocka 09.00 - 12.00

Barnens miljörelaterade hälsa

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Välkommen till ett regionalt webbinarium för dig som är verksam inom miljö- och hälsa, Agenda 2030, miljömål, folkhälsa samt andra frågor som rör barn.

Vi presentaterar Arbets- och miljömedicin Syd (AMM) rapport för Hallands län om barns miljörelaterade hälsa utifrån miljöhälsoenkät (MHE2019). Rapporten kan användas som beslutsunderlag i arbetet med att förebygga ohälsa och uppnå jämlik hälsa, samt i arbetet med Agenda 2030, miljömål och folkhälsomål.

Webbinariet riktar sig till beslutsfattare, chefer och handläggare inom miljöhälsoområdet i kommun, region och länsstyrelse, samt övriga som påverkar barns miljö och vardag. Programmet är uppdelat i tre temapass med möjlighet att delta på enstaka pass. Efter varje temapass ges möjlighet för kortare frågestund.

Rapporten ”Barnmiljöhälsorapport Halland 2021” blir tillgänglig på Länsstyrelsens webbplats under första halvan av oktober.

Nationell information om miljöhälsoenkäten finns hos Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

08:45 Mötet öppnas för anslutning och teknikkoll

09:00 Länsstyrelsen hälsar välkommen.

09:10-09.45 Temapass 1: Inledning och bakgrund till rapporten. Barnens allmänna miljöhälsotillstånd samt påverkan från beteenderelaterade miljöfaktorer såsom solexponering, användning av kemiska produkter och hudbesvär därav, exponering för skadliga ljudnivåer och besvär av tinnitus.
Föreläsare: Jörgen Olofsson och Lina Hagvall, miljöhygieniker

10:00-10:55 Temapass 2: Miljöfaktorer kopplade till samhällsplanering, inom- och utomhusmiljö såsom luftkvalitet och temperatur i bostaden, besvär av lukt, fukt och mögel i bostaden, besvär från vedeldning, buller i hemmiljö och i skola, tillgång till grönområden samt vistelsetid i grönområden.
Föreläsare: Jörgen Olofsson, miljöhygieniker samt Eva Tekavec, specialistläkare i Yrkes- och miljömedicin

11:05-11:45 Temapass 3: Förekomst och besvär av astma, allergier och eksem, barns exponering för tobaksrök, mammors rökning och exponering för rök under graviditet, barn och mammors konsumtion av fisk samt dricksvatten från egen brunn.
Föreläsare: Robert Linder, ST-läkare i Arbets- och miljömedicin, Lina Hagvall, miljöhygieniker och Eva Tekavec, specialistläkare i Yrkes- och miljömedicin

11:45-12:00 Sammanfattande frågestund och avslutning

VAR:
Digitalt via Teams (möteslänk skickas efter anmälan)
KOSTNAD:
Webbinariet är kostnadsfritt och genomförs i samverkan med Miljösamverkan Halland och AMM Syd.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt