13 okt 2021 klocka 09.00 - 12.00

Regionala rådet för krisberedskap

Illustrerad bild över stabsarbete. 

Välkommen till årets andra träff med Regionala rådet. Temat är energiförsörjning och även denna gången blir träffen digital.

Program

Förmiddagen, kl.9.00- ca 12.00 bjuder på ett späckat schemat kring energiförsörjning. Det går bra att koppla upp sig i mötet redan 30 minuter före utsatt tid. Hjärtligt välkomna!

Kl.9.00 - Länsstyrelsen inleder

Kl.9.15 - Jonas Bergman - Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts uppdrag är i stort att ansvara för att kraftsystemet drivs på ett hållbart och säkert sätt, idag och i framtiden. Svenska kraftnät är till denna träff inbjudna för att ge en allmän beskrivning av kraftsystemet och hur beredskapsarbetet inom elsektorn bedrivs med bland annat Elsamverkan och vad enskilda aktörer bör ha med sig utifrån detta i sin kontinuitetsplanering

Kl.10.00 - Kristina Westerdahl och Kalle Sjöblom - Energimyndigheten

Arbetet med Styrel är i full gång och Energimyndigheten är därmed inbjuden för att ge en övergripande beskrivning av det arbetet och den processen. Vad innebär prioritering av samhällsviktiga elanvändare vid en eleffektbrist?

Kl.10.45 - Christian Wehlin - Polisområde Östergötland

I Östergötland har det tagits fram en gemensam drivmedelsdepå för blåljusmyndigheter. Christian Wehlin är inbjuden för att beskriva denna arbetsprocess, som ett exempel på hur samverkan kan gå till.

Kl.11.15 - Jan-Olof Olsson MSB – strategi för försörjningsberedskap

Nu under 2021 kom MSB ut med en strategi för försörjningsberedskap. Strategin har tagits fram för att beskriva en målbild för arbetet och för att möta de ökade kraven och förväntningarna på försörjningsberedskapen från regering, myndigheter och övriga samhället. Jan-Olof Olsson från MSB är inbjuden för att beskriva denna vägledning för aktörerna inom regionala rådet som alla har ett ansvar inom krisberedskap och civilt försvar.

Målgrupp

Förmiddagen riktar sig till personer som arbetar med eller är engagerade i frågor inom krisberedskapen i Halland län.

VAR:
Skype, länk skickas ut till anmälda några dagar innan mötet
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 okt 2021

Anmäl dig

Kontakt