29 aug 2021 klocka 09.00 - 16.00

Himleådagen

Söndagen den 29 augusti är det Himleådagen som anordnas av Himleåns vattenråd. Flera aktiviteter arrangeras kring Himleån i Varbergs kommun. Länsstyrelsen är en av flera medarrangörer och personal från Länsstyrelsen kommer finnas på plats vid flera aktiviteter.

Länsstyrelsens aktiviteter under dagen:

  • På Naturum Getterön inleds dagen och här kommer personal från Länsstyrelsen tala om fågellivet i och kring ån.
  • I Gässlösa naturreservat kommer personal från Länsstyrelsen att prata om vattenkvaliteten i Himleån. Vi kommer också att håva småkryp i ån.
  • Himleådagen sammanfaller med Arkeologidagen 2021 och i Ny Varberg kommer medarbetare från Länsstyrelsen att hålla i guidningar om Varbergs historia med handel, krig och kloster.

Mer information och detaljerat program för Himleådagen hittar du på himleåns webbplats. Länk till annan webbplats.

Information om aktiviteter på Arkeologidagen 2021 hittar du i kalendern på Länsstyrelselsens webbplats. Länk till annan webbplats.

LONA-projekt

Himleådagen finansieras delvis av LONA-bidrag inom projektet ”Från himmel till hav – en resa längs Himleån”. Syftet med projektet är att öka kunskapen om Himleån och dess avrinningsområde bland annat genom Himleådagen, men även genom att göra en kunskapssammanställning om avrinningsområdet och ta fram en folder om Himleån.

Med vattnet som en gemensam utgångspunkt syftar projektet till att öka kunskapen om natur, kulturhistoria, markanvändning och ekosystemtjänster inom Himelåns avrinningsområde. Ökad kunskap leder till större samverkan kring problem och ökar möjligheterna för kreativa och långsiktigt hållbara åtgärder för att förbättra ekologisk status, biologisk mångfald och att nå hållbar utveckling.

Projektet har beviljats bidrag inom den lokala naturvårdssatsningen (LONA). Bidraget ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Det är bara kommuner som kan söka LONA-bidrag, men projekt kan även startas och drivas av lokala initiativtagare.

Se mer om möjligheten att söka LONA-bidrag på vår webbplats. Länk till annan webbplats.

VAR:
Olika ställen kring Himleån
KOSTNAD:
Gratis
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
Ingen anmälan krävs

Kontakt